De brochure ‘Kansen voor de verblijfsrecreatie’ is deze week aangeboden aan ondernemers en gemeenten op de (Noord-)Veluwe. Het overkoepelende programma Vitale Vakantieparken streeft naar een ondernemende recreatiesector waarin bedrijven marktgericht en duurzaam ondernemen. Deze zogenaamde ‘kansenkaart’ is ontwikkeld om ondernemers en gemeenten te ondersteunen bij het verzilveren van (nu nog onbenutte) kansen. De brochure ‘Kansen voor de verblijfsrecreatie’ is deze week aangeboden aan ondernemers en gemeenten op de (Noord-)Veluwe. Het overkoepelende programma Vitale Vakantieparken streeft naar een ondernemende recreatiesector waarin bedrijven marktgericht en duurzaam ondernemen. Deze zogenaamde ‘kansenkaart’ is ontwikkeld om ondernemers en gemeenten te ondersteunen bij het verzilveren van (nu nog onbenutte) kansen.recr

Recreatieondernemers, gemeenten, provincie en andere partijen werken samen op basis van het programma Vitale Vakantieparken. Zij willen dat de (Noord-)Veluwe opnieuw één van de belangrijkste vakantiebestemmingen in Nederland wordt. Zij richten zich daarom op ruimtelijke herstructurering, veiligheid en kwaliteitsverbetering van de sector. De kansenkaart biedt ondersteuning aan productontwikkeling en innovatie. Variant op kanskaart Monopoly Henk Lambooij, voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken: “De kansenkaart is een variant op de kanskaart van Monopoly. De kansenkaart beschrijft welke (combinaties van) locaties, marktsegmenten en type bedrijven de komende decennia kansrijk zijn in de regio.” Gemeenten kunnen de kansenkaart gebruiken ter inspiratie voor het ruimtelijk-economisch beleid. Bovendien kunnen zij eruit opmaken hoe zij kunnen bijdragen aan vernieuwing. “Ik verwacht dat de kansenkaart een belangrijke bijdrage kan leveren aan het gesprek tussen ondernemers en gemeenten. Ik hoop dat iedereen er zijn voordeel mee doet”, aldus Henk Lambooij. Recreatiebedrijven belangrijk voor regionale economie De kansenkaart beschrijft ook het streefbeeld dat de samenwerkende partijen voor ogen hebben voor de verblijfsrecreatiesector. Een belangrijk onderdeel hierin is dat bedrijven in 2030 – meer dan nu – marktgericht ondernemen op basis van een duurzame, bedrijfsmatige exploitatie. Esther Heutink-Wenderich, bestuurlijk trekker van het economisch spoor Vitale Vakantieparken: “We streven er naar dat elk bedrijf in 2030 zijn eigen verhaal heeft, aansluit op de kracht van de omgeving en nog meer gericht is op nieuwe (internationale) gasten. Daarmee wordt het aanbod op de (Noord-)Veluwe een boeiend mozaïek en levert het een belangrijke bijdrage aan de regionale economie.” Over Vitale Vakantieparken In het programma Vitale Vakantieparken werken sinds 2013 gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen samen om de kwaliteit en het aanbod van verblijfsrecreatie op de (Noord-)Veluwe te versterken. De kansenkaart is te downloaden op de website www.vitalevakantieparken.nl. Bewaren Bewaren