De toerismesector is een groeimotor voor de Nederlandse economie. Dat constateerde het CBS onlangs in een onderzoek naar toeristische bestedingen. In 2015 zorgde dat niet alleen voor méér omzet, maar ook voor een toename in het aantal banen. Reisverzekering.net zocht uit of er geen tekort ontstaat aan geschikt personeel? Bij de toeristische opleiding NHTV laat men weten dat de vooruitzichten voor afgestudeerden zeer gunstig zijn. De toerismesector is een groeimotor voor de Nederlandse economie. Dat constateerde het CBS onlangs in een onderzoek naar toeristische bestedingen. In 2015 zorgde dat niet alleen voor méér omzet, maar ook voor een toename in het aantal banen. Reisverzekering.net zocht uit of er geen tekort ontstaat aan geschikt personeel? Bij de toeristische opleiding NHTV laat men weten dat de vooruitzichten voor afgestudeerden zeer gunstig zijn.poort v amsterdam - 34Groei toerismesector

In Nederland zijn al twee jaar achter elkaar toeristische bestedingen met wel 5% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Vooral het aandeel van bestedingen door buitenlandse toeristen groeide sterk in 2015. Er kwamen t.o.v. 2014 ongeveer 8% meer bezoekers naar Nederland en zij besteedden in 2015 zo'n 20 miljard. Een groei van deze omvang heeft natuurlijk ook impact op de werkgelegenheid. De vraag is nu of deze groei in werkgelegenheid niet zal leiden tot een tekort aan geschikte werknemers? Opleidingen In Nederland zijn er verschillende opleidingen die studenten voorbereiden op een baan in de toerismesector. Het CBS heeft ook cijfers over hbo-gediplomeerden in de studierichtingen ‘Horeca’ en ‘Toerisme en Vrijetijdsbesteding’. Hierin komt uit dat er in het studiejaar 2014/2015 wel 3546 mensen een hbo-bachelor hebben behaald in een van deze twee studierichtingen. Cijfers van mbo-gediplomeerden in de sectors ‘Horeca’, ‘Toerisme’ en ‘Recreatie’ laten zien dat in het studiejaar 2014/2015 wel 31.891 mensen hun mbo-diploma hebben behaald. In totaal zijn er dus in het studiejaar 2014/2015 wel 35.437 nieuwe horeca- en toerismeprofessionals de arbeidsmarkt op gegaan. Campagne nodig? Er is een kans voor Nederland om in te spelen op de enorme groei van de toerismesector. Hoewel er op Rijksoverheid.nl onder ‘Toerisme en recreatie’ staat dat ze de sector willen versterken door bezoekers uit het buitenland te trekken, wordt er weinig aandacht besteed aan baankansen binnen Nederland. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een gerichte campagne voor geïnteresseerde studenten of informatie voor werkzoekenden. Ook lijken er totaal geen actieve campagnes vanuit vakscholen of hogescholen zelf te lopen die de groei van de toerismesector gebruiken om meer studenten te interesseren in een opleiding richting deze groeimarkt. Op deze manier laat Nederland kansen liggen om het aanbod aan werkkrachten voor de toerismesector te vergroten, en zal het probleem nog verder groeien. Bron: analyse door Reisverzekering.net Toelichting NHTV De redactie van Pretwerk.nl informeerde bij Jos van der Sterren, directeur van het NHTV, of hij de geschetste situatie in de arbeidsmarkt ook herkent? Zien jullie ook dat afgestudeerden makkelijk aan een baan komen? Van de Sterren: "Dat zien we inderdaad, gemiddeld is 80% binnen drie maanden aan de slag." In welke studierichtingen is het tekort het grootst? Van der Sterren: "Er is veel behoefte aan professionals op het gebied van e-business en online marketing, evenals data-analyse." Geldt dat zowel voor (binnenlandse) recreatie als (uitgaand) toerisme? Van der Sterren: "Bij bedrijven die diensten verlenen aan inkomende toeristen gaat het vooral om reguliere horeca en hotelmanagement banen. Met name banen die gericht zijn op klantbeleving en directe dienstverlening zijn daar zeer in trek. Bij uitgaand toerisme gaat het met name om online marketing/ e-business en content developer banen." Nader onderzoek KIKK Recreatie (v.h. Sociaal Fonds Recreatie), die zich inspant voor een gezonde arbeidsmarkt in recreatie en toerisme, noemt de conclusies 'interessant': "Voor volgend jaar staat een Arbeidsmarktonderzoek in de sector, (de Arbeidsmarktmonitor) in de planning. Wellicht komen we dan ook meer details te weten over de verblijfsrecreatie en hoe het daar zit met de toename van het aantal banen cq het tekort aan geschikte medewerkers." Bewaren Bewaren Bewaren