Maandag 12 september heeft Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) haar nieuwe strategische marketingvisie voor de komende vier jaar bekend gemaakt. Tijdens een bijeenkomst voor toeristische partners en overheden in Hotel van der Valk Nijmegen-Lent presenteerden Jurriaan de Mol, directeur RBT KAN en Rick van Zadelhoff, marketing manager, de strategie voor de komende 4 jaar. Maandag 12 september heeft Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) haar nieuwe strategische marketingvisie voor de komende vier jaar bekend gemaakt. Tijdens een bijeenkomst voor toeristische partners en overheden in Hotel van der Valk Nijmegen-Lent presenteerden Jurriaan de Mol, directeur RBT KAN en Rick van Zadelhoff, marketing manager, de strategie voor de komende 4 jaar. vierdaagse

De marketingvisie is tot stand gekomen in nauw overleg met toeristisch bedrijfsleven en de lokale overheden. De visie is online te raadplegen op www.rbtkan.nl Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de Provincie Gelderland en directeur Nederlands Openluchtmuseum Willem Bijleveld gaven bij de presentatie op 12 september een toelichting over respectievelijk de vrijetijdseconomie in Gelderland en de toekomst van het Nederlands Openluchtmuseum. Strategische marketingvisie RBT KAN Als iets inspireert dan geeft je dat positieve energie. De energie straal je uit en wil je delen. Anderen gaan op zoek naar die authentieke ‘eerlijke’ informatie en worden op hun beurt weer geïnspireerd. Deze interactie leidt tot mooie verhalen (storytelling) en een ‘me-too-effect’. Deze gedachtenlijn is leidraad voor de marketing- en promotie-inspanningen van RBT KAN in de komende vier jaar. De Strategische Marketingvisie Regio Arnhem Nijmegen 2017-2020 zet ‘vandaag’ de marketingstappen op een rij om ‘morgen’ inhoud te kunnen geven aan een duurzame groei van de vrijetijdseconomie in onze regio. Mooie streken bieden mooie verhalen De Regio Arnhem Nijmegen is één van de vier mooie Gelderse streken. In de komende vier jaar legt RBT KAN in zijn marketingactiviteiten de accenten op de mooie verhalen die Regio Arnhem Nijmegen te bieden heeft. Om die mooie verhalen te genereren zijn er ambassadeurs nodig. Die ambassadeurs zijn toeristen die de regio hebben bezocht en met enthousiasme over hun bezoek willen vertellen. Voor een succesvolle werving van die toeristen, met andere woorden een goede destinatiemarketing, zoekt RBT KAN bewust een intensieve samenwerking. Met overheid en bedrijfsleven. Want destinatiemarketing doen we samen! Meer aandacht voor verblijfstoerisme en de focus op groeimarkten Het aantal overnachtingen bleef de afgelopen vier jaar stabiel. Ambitie van RBT KAN voor de komende vier jaar is om een stijging in het verblijfstoerisme te realiseren. De dichtbij groeimarkten Duitsland, België en Groot-Brittannië bieden daarvoor volop kansen. Duitsland en België nemen immers, nationaal gezien, de eerste en tweede plek in waar het gaat om inkomend toerisme. Voor de bewerking van de Duitse markt continueert RBT KAN de campagne “Das Andere Holland”. Op de Belgische markt wordt de marketing gevoerd met het thema ‘Gelderland levert je mooie streken’. En in Groot Brittannië presenteert de regio zich als “The Other Holland”. De marketingvisie staat online op http://visie2020.rbtkan.nl