Dormio, exploitant en ontwikkelaar van vakantieresorts, ziet het aantal transacties in 2016 vergeleken met 2015 met meer dan 30% zal toenemen. Ten opzichte van 2014 is de toename circa 50%. Ook bij het enige Nederlandse project op dit moment, Resort Maastricht, liggen de verkoopcijfers boven de verwachting. Dormio, exploitant en ontwikkelaar van vakantieresorts, ziet het aantal transacties in 2016 vergeleken met 2015 met meer dan 30% zal toenemen. Ten opzichte van 2014 is de toename circa 50%. Ook bij het enige Nederlandse project op dit moment, Resort Maastricht, liggen de verkoopcijfers boven de verwachting.

De toename van de vraag naar vakantiewoningen kan volgens Dormio verklaard worden door een combinatie van factoren:

  • Dormio ziet dat veel klanten worstelen met de lage spaarrentes. Daarnaast willen deze mensen tijdig anticiperen op de verwachte negatieve spaarrente. Directe netto rendementen variërend rond de 4% en 6% zijn gangbaar in de resorts van Dormio en bieden, weggezet tegen andere investeringsmogelijkheden en huidige spaarrentes, een goed alternatief.
  • Daarbij merkt Dormio dat de huidige klant/investeerder steeds kritischer wordt. Het aanbod en de variëteit in de markt is groot. Dormio ziet een steeds grotere groep klanten kiezen voor kwalitatieve hoogwaardige producten op toeristische A-locaties. Ook in het recreatievastgoed geldt dat een toeristische A-locatie relatief minder gevoelig is voor conjunctuurschommelingen. In dat verband wordt de waardeontwikkeling van de woning, bouwkwaliteit en het beperken van leegstandrisico meegewogen bij de investeringsbeslissing van de klant.
Financiering blijft lastig

Dormio blijft voorzichtig optimistisch als het gaat om de bereidheid van banken om financieringen te verstrekken aan particuliere investeerders. Alhoewel de loketten weer open lijken te gaan en rentes zeer gunstig zijn, is het acceptatiebeleid van de Nederlandse banken dusdanig streng dat een hypothecaire financiering voor vele, zeer solvabele, investeerders nog steeds een uitdaging blijkt te zijn. In het buitenland hebben de klanten van Dormio betere ervaringen. Zo kan een aanvraag in Duitsland bijvoorbeeld binnen één dag afgerond zijn. Als het acceptatiebeleid van de Nederlandse banken de komende tijd weer naar een reëel niveau zal gaan, wordt kwalitatief hoogwaardig recreatief vastgoed, nog meer dan nu, een wezenlijk alternatief voor de structureel veranderde kantoren- en retailmarkt en de nagenoeg weggevallen vastgoedfondsenmarkt. [caption id="attachment_45338" align="alignright" width="300"]resort Maastricht resort Maastricht[/caption]Maastricht is A-locatie Alhoewel de meeste projecten van Dormio zich in het buitenland bevinden, is men zeer te spreken over het pareltje 'Resort Maastricht' in het portfolio. In twee jaar tijd werden hier 172 vakantiewoningen verkocht. Ben Suers van Dormio heeft wel een verklaring voor het succes: "We zien de ligging in Zuid-Limburg en zo dicht bij de stad Maastricht als een absolute A-locatie. Niet allen de verkoop verloopt uitstekend, ook de exploitatie (verhuur) van vakantiewoningen is meteen al goed op gang gekomen en overtreft onze verwachtingen." In Maastricht blee ook een onverwachte doelgroep de bezetting te stimuleren. Suers: "Zo'n 6 to 10% van de bezetting realiseren we met bezoekers uit Saudi Arabië. Het blijkt dat vlak over de grens in Duitsland een cosmetische kliniek zit die internationaal zeer hoog staat aangeschreven. Bij een ingreep komt vaak de hele familie mee en verblijft dan zomaar enkele weken op ons park." Komend weekend, op zondag 11 september, organiseert Dormio een informaitemarkt op de ss Rotterdam, waarvoor zich inmiddels al meer dan 1000 menen hebben aangemeld. Meer informatie: www.dormio.nl