Bedrijven mogen gasten een toegangsverbod opleggen, mits er geen sprake is van discriminatie. Dat werd bekrachtigd door de uitspraak van de rechter in een rechtszaak van twee gasten tegen het Newscafé in Groningen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert met instemming op de uitspraak: "De horecaondernemer is baas in eigen huis." (bron: Dagblad van het Noorden) Bedrijven mogen gasten een toegangsverbod opleggen, mits er geen sprake is van discriminatie. Dat werd bekrachtigd door de uitspraak van de rechter in een rechtszaak van twee gasten tegen het Newscafé in Groningen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert met instemming op de uitspraak: "De horecaondernemer is baas in eigen huis." (bron: Dagblad van het Noorden)verbod

De case betrof twee studenten die zich, onder invloed van alcohol, hadden misdragen. Zij kregen van de ondernemer een toegangsverbod voor de duur van een jaar opgelegd. De studenten vonden de straf veel te zwaar en voelden zich aangetast in hun goede naam. Daarom stapten zij naar de rechter. De advocaat van het Newscafé bepleitte dat een horeca-eigenaar zelf mag bepalen wie hij wel en niet toelaat in zijn zaak, mits er geen sprake is van discriminatie. Daar was de rechter het mee eens. Alhoewel het vergrijp niet zo heel groot is, noemt KHN het vooral een belangrijke principiële uitspraak: "Deze uitspraak bevestigt dat de betreffende ondernemer rechtmatig heeft gehandeld. Als ondernemer ben je gastheer van jouw bedrijf en er kunnen redenen zijn om een gast te weigeren. Er zijn ook dorpen en steden waar gewerkt wordt met Collectieve Horeca Verboden. Als iemand bijvoorbeeld een flinke vechtpartij heeft veroorzaakt, kan er een Collectief Horeca Verbod voor een periode worden opgelegd en dat betekent dat deze persoon in die periode in meerdere horecabedrijven niet mag komen."