Op dit moment wordt door het Ministerie van VWS onderzocht welke wensen er zijn een mogelijke aanpassing van het WAS (Warenwet Attractie- en Speeltoestellen). Speelplan neemt deel aan het overleg over de aanpassingen en wil graag weten wat de mening is van verschillende organisaties en disciplines over dit onderwerp. Op dit moment wordt door het Ministerie van VWS onderzocht welke wensen er zijn een mogelijke aanpassing van het WAS (Warenwet Attractie- en Speeltoestellen). Speelplan neemt deel aan het overleg over de aanpassingen en wil graag weten wat de mening is van verschillende organisaties en disciplines over dit onderwerp.

Volgens de Nederlandse wet moeten speeltoestellen in de (semi-)openbare ruimte veilig zijn. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het goed beheer van uw speeltoestellen. U koopt als eerste veilige goedgekeurde speeltoestellen. Vervolgens heeft u de verantwoordelijkheid dat deze speeltoestellen goed geplaatst worden met de juiste ondergrond. Als laatste zorgt u, door goed beheer, dat het toestel veilig blijft. In het WAS is o.a. bepaald wanneer een speelobject wordt gezien als speeltoestel. Ook wordt in het WAS andere verwezen naar verschillende normen: regels waaraan voldaan moet worden om ervoor te zorgen dat het toestel veilig is. Zijn er punten waar u tegenaan loopt of die u anders zou willen zien? Hier onder enkele praktijkvoorbeelden waar de redactie van Pretwerk.nl zoal tegen aan liep: [gallery link="file" ids="45137,45138,45139,45140,45141,45142"] Inventarisatie van goede ideeën Om deze meningen te inventariseren heeft Speelplan een korte online vragenlijst opgesteld. Wij willen graag weten wat er leeft bij mensen van verschillende organisaties en disciplines om hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het is belangrijk dat alle belanghebbenden aan het woord komen: eigenaars en beheerder van openbare speelruimte en ook eigenaar en beheerders vanuit de recreatiebranche. Wanneer een Warenwet wordt opgesteld of aangepast, overlegt het ministerie van VWS met betrokken ondernemers- en consumentenorganisaties. Dit gebeurt in het Regulier Overleg Warenwet (ROW). Binnen het ROW komen verschillende onderwerpen aanbod. In het ROW/DPNL (Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet Levensmiddelen) worden allerlei soorten niet-levensmiddelen besproken, waaronder ook speeltoestellen. Begin oktober wordt er een overleg georganiseerd over speeltoestellen. Speelplan zal hierbij aanwezig zijn. Tijdens dit overleg zal de mogelijke aanpassing van het WAS ter sprake komen. Het voornemen van Speelplan is om de resultaten van deze vragenlijst mee te nemen bij het overleg met de ROW/DPNL. Na afloop van dit overleg stelt Speelplan de respondenten per mail en via de website van Speelplan op de hoogte van de resultaten. Ook zullen de resultaten mogelijk gebruikt worden voor publicatie. Klik hier om naar de online vragenlijst te gaan. Alvast bedankt voor je medewerking, Aafje Meijer, ontwerper speelruimte bij Speelplan Bewaren Bewaren Bewaren