Samenwerking tussen verschillende bedrijven binnen recreatie en toerisme is niet altijd even gemakkelijk. Laat staan dat er ook nog een lijntje gelegd wordt met bedrijven die niet helemaal uit ‘onze’ sector komen. Gelukkig zijn er de laatste jaren steeds meer voorbeelden van initiatieven die samen de regio naar een hoger plan weten te tillen. Samenwerking tussen verschillende bedrijven binnen recreatie en toerisme is niet altijd even gemakkelijk. Laat staan dat er ook nog een lijntje gelegd wordt met bedrijven die niet helemaal uit ‘onze’ sector komen. Gelukkig zijn er de laatste jaren steeds meer voorbeelden van initiatieven die samen de regio naar een hoger plan weten te tillen.

Om dit soort initiatieven te ondersteunen, heeft Pleisureworld in samenwerking met NRIT Media, het vaktijdschrift Recreatie & Toerisme en B@S Consultants vorig jaar de Toeristische Samenwerking Award in het leven geroepen. Eerste winnaar was projectgroep Ontspannend van Aa tot hunZe. Wij vroegen Gerda Kamps (projectleider en beleidsmedewerker recreatie & toerisme) van de Gemeente Aa en Hunze wat het winnen van de award de regio heeft gebracht. Wat is de reden dat jullie je destijds hebben aangemeld? Kamps: “Ieder jaar hebben wij een themajaar, vorig jaar was dat Recreatie & Toerisme. Vanuit het themajaar zijn nieuwe producten en diensten ontwikkeld en is een impuls aan de samenwerking tussen bedrijven, instellingen en organisaties gegeven. Voor ons betekende dat concreet dat recreatieondernemers, MKB, kunst en cultuur, sport, terreineigenaren en de gemeenten elkaar vonden en hebben samengewerkt in de projectgroep Ontspannend van Aa tot hunZe.” In het themajaar zijn diverse initiatieven tot stand gekomen, waarvan enkele voorbeelden:

  •  Zeven restaurants hebben het van Aa tot hunZe fietsmenu samengesteld. De promotie en gadgets regelden ze gezamenlijk.
  •  Drie groepsaccommodaties verzorgen het ATB weekendarrangement “Hondsrug Trails”. Een actief en compleet verzorgd weekend met overnachtingen in de verschillende accommodaties. Het programma stemmen ze af op de wensen van de deelnemers. De bedrijven hebben een promotiefilm en promotiemateriaal laten maken.
  •  Drie campings en één groepsaccommodatie hebben het project “KunstKeten” opgezet. Vier mobiele keten zijn beschilderd door kunstenaars en omgetoverd tot een prachtige overnachtingsmogelijkheid. In samenwerking met gemeente, Staatsbosbeheer en het Drentse Landschap zijn gezamenlijk zo’n 30 bijzondere locaties gevonden om te overnachten in een KunstKeet.

“Wij waren vorig jaar zo trots op alle initiatieven dat wij op verzoek van enkele ondernemers besloten hebben om ons vanuit de projectgroep aan te melden voor de Toeristische Samenwerking Award,” aldus Gerda. [gallery link="file" ids="45061,45062,45063,45064,45065,45066"] Wat heeft de samenwerking voor de regio betekend? Kamps: “Wat je ziet is dat bedrijven elkaar steeds meer gaan opzoeken en vinden in gezamenlijke belangen. Zo heeft een groep ondernemers in het Drentsche Aa gebied aangegeven dat ze iets met ruitertoerisme willen. Zij hebben ons gevraagd om daarbij te ondersteunen. Dat doen we graag. Dit soort initiatieven zijn goed voor de regio én voor de sector. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen, waarbij bedrijven gaan inzien dat ze samen sterker staan dan alleen. Het bundelen van de krachten en belangen levert meer op dan de som der delen. De samenwerking is ook onder de aandacht bij de politiek gekomen. Dat betekent dat we tot 2019 de financiële middelen hebben gekregen om de samenwerking tussen de toeristische bedrijven nog verder te verbeteren. We richten ons onder andere op de voordelen van samenwerking en het bundelen van elkaars krachten. Samen kun je er meer uithalen dan alleen. De financiële middelen hebben er nu toe bijgedragen dat we een onderzoek zijn gestart naar de wensen en behoeften van onze bezoekers in de regio. Deze resultaten koppelen we terug aan de recreatieondernemers en we laten zien waar de kansen liggen. Vanuit de gemeente zijn we enthousiast om daarin een bijdrage te leveren, mits de bedrijven duidelijk kunnen aangeven wat ze ermee willen en hoe ze ideeën en doelen gaan realiseren. Als zij bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, zijn wij dat zeker ook! Alleen dan zet je samen een regio toeristisch namelijk pas echt op de kaart.” Wat zijn de gevolgen van het winnen van de Toeristische Samenwerking Award geweest? “Het was heel bijzonder om te zien hoe we ook we met z’n allen hebben gevochten om deze Award te winnen. In korte tijd moest er een pitch in elkaar gezet worden, waar we met z’n allen de schouders onder gezet hebben. We hebben de pitch ook met z’n allen gedaan. Bijna iedereen was erbij. En het bijzondere was dat zelfs bedrijven en organisaties die niet direct in de projectgroep zaten waren gekomen om ons aan te moedigen. Deze saamhorigheid levert zoveel energie op! Voor ons betekende het winnen van de Award een beloning voor een jaar lang met z’n allen de schouders er onder zetten. Het feit dat mensen elkaar (beter) hebben leren kennen, betekent dat ze elkaar door het themajaar nu steeds beter en gemakkelijker weten te vinden. En gelukkig hebben de bedrijven ons leren kennen als een toegankelijke en meedenkende partner. Dat geeft over en weer vertrouwen. Dat zien we ook terug in het themajaar 2016, dat in het kader van de ondernemer staat. En ja…. recreatieondernemers zijn ook ondernemers en hebben ook dit jaar zitting in de projectgroep “Ondernemend van Aa tot hunZe”. Ook dit jaar zie je weer allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en leren mensen uit diverse sectoren elkaar kennen en zien ook hier het voordeel van samenwerken en ontstaan verrassende nieuwe producten en/of diensten. We kijken terug op een positieve impuls voor de sector Recreatie en Toerisme en hopen dat er nog veel mooie ideeën in onze regio tot werkelijkheid mogen worden,” aldus Gerda Kamps. meer informatie: www.aaenhunze.nl/vanaatothunze/Ondernemend Ook kansen maken op de Toeristische Samenwerking Award? Meld uw samenwerkingsinitiatief dan nu aan voor de editie van 2016! Meer informatie via pleisureworld.nl/awards.