Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport opgesteld over de toekomst - 2030 - 2040 - 2050 - van de recreatievaart in Nederland. Als de huidige trends doorzetten, dan krimpt deze sector de komende jaren aanzienlijk. Tijd om de bakens te verzetten? Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport opgesteld over de toekomst - 2030 - 2040 - 2050 - van de recreatievaart in Nederland. Als de huidige trends doorzetten, dan krimpt deze sector de komende jaren aanzienlijk. Tijd om de bakens te verzetten? vlissingen

Reinier Steensma van Waterrecreatie Advies vat zijn bevindingen samen: "Nederland is een watersportland bij uitstek, heeft allerlei soorten vaarwater en 5.500 km aan bevaarbare vaarwegen. Het is een vreemde situatie dat we een fantastisch product hebben in vergelijking met de landen om ons heen, maar een dreigend tekort aan gebruikers." We noemen hier onder enkele conclusies uit het rapport. Het hele rapport is online te bekijken op de website Waterrecreatie Advies. Concurrentie door buitenlandse alternatieven Uit de sluispassages en de gegevens over het aantal passanten in Nederland blijkt dat de toervaart onder druk staat. Het aantal vaardagen daalt. Vroeger ging men een aantal weken met de boot op vakantie, maar die staan steeds meer onder druk van buitenlandse (vlieg)vakanties. Een bootvakantie in Nederland concurreert met een weekje naar de zon en bijvoorbeeld een wintersportvakantie. Het aantal vakantiedagen is stabiel en je kunt je geld maar een keer uitgeven. Hoewel het aantal passanten in Nederland daalt, groeit het aantal watersporters dat met een boot naar Duitsland, Frankrijk, Scandinavië, of verder gelegen bestemmingen gaat (buitenom en binnendoor). De grotere gemiddelde lengte, betere navigatiemiddelen en het toegenomen comfort aan boord en in de havens maakt dat ook prima mogelijk. Vergrijzing In 1993 was 35% van de schippers ouder dan 50. In 2013 was dit opgelopen naar 74%. De conclusie is dat de watersport vergrijst, dat geldt zowel voor de eigenaren als voor de boten. Als deze trend niet wordt doorbroken, dan komen er veel schepen te koop als de watersporters die nu 50 jaar of ouder zijn stoppen met varen. Zij bezitten bijna 3/4 van de vloot. De verschuiving heeft te maken met een aantal oorzaken. Een veranderend vaar- en vakantiegedrag is daar één van. Jongeren vinden in Nederlandse watersportgebieden steeds minder de sfeer en gezelligheid die zij zoeken op vakantie. De conclusie van het rapport: "Eigenlijk jagen wij de jeugd zelf weg omwille van gewenste rust." Veranderend vaargedrag De watersport is aan het veranderen, er vindt een verschuiving plaats van meerdaagse tochten naar dagtochten. Dat verklaart ook de populariteit van sloepen, de verkoopcijfers van snellere open- en kajuitmotorboten (import) en de opleving van dagzeilers. Het varen met een sloep of een motorboot is snel te leren. Wat onderricht door de verhuurder is meestal voldoende. Een Vaarbewijs voor boten tot 15 meter lengte die minder snel varen dan 20 km/uur is in Nederland (nog) niet verplicht. 'De drempel' om het te proberen is dus laag, dat biedt kansen. Allochtonen uit Turkije, Marokko, Suriname en Indonesië vormen een belangrijk deel van onze samenleving en zijn niet opgevoed met watersport. Er is sprake van verandering van de bevolkingssamenstelling sinds 1996 (22% meer allochtonen in 2060 dan in 1996). Het is moeilijk om een cultuur te veranderen. In discussies daarover wordt gesproken over kansen voor de snelle watersport, zien en gezien worden. Behalve snelle auto’s blijken ook snelle boten, jetski’s en waterscooters in de belangstelling te staan. Introductie van het zeilen als recreatieactiviteit zal meer tijd kosten. Bekijk het hele rapport op: www.waterrecreatieadvies.nl