Uit een onderzoek door KNGF Geleidehonden onder haar leden is gebleken dat vooral hotels nog wel eens problemen opleveren qua toegankelijkheid. (Naast toegang voor de hond werd ook gekeken naar andere aspecten) Daarnaast is het in veel gevallen onduidelijk wat de voorwaarden zijn voor het meenemen van de hond. We vroegen KNGF om tips en advies om de toegankelijkheid voor deze groep beter te regelen. Uit een onderzoek door KNGF Geleidehonden onder haar leden is gebleken dat vooral hotels nog wel eens problemen opleveren qua toegankelijkheid. (Naast toegang voor de hond werd ook gekeken naar andere aspecten) Daarnaast is het in veel gevallen onduidelijk wat de voorwaarden zijn voor het meenemen van de hond. We vroegen KNGF om tips en advies om de toegankelijkheid voor deze groep beter te regelen.geleidehondLandelijke wetgeving

Sinds juli 2016 is er landelijke wetgeving waarin verplichte openstelling van openbare gelegenheden voor mensen met een handicap én geleidehond of assistentiehond is vastgelegd. KNGF Geleidehonden is opgelucht dat deze wetgeving er na jaren uitstel is. Omdat deze wet niet van de ene op de andere dag is geïntegreerd in de samenleving, vraagt de geleidehondenschool nogmaals aandacht voor de toegankelijkheid van professioneel opgeleide honden. De organisatie roept ondernemers en in het bijzonder ondernemers uit de hotelbranche op hun deuren open te zetten voor mensen met een handicap die gebruikmaken van een geleidehond. Impact van een weigering Een weigering heeft een behoorlijke emotionele impact, blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van KNGF Geleidehonden door onderzoeksbureau Ditmeijers' is uitgevoerd. Het zorgt voornamelijk voor boosheid en teleurstelling bij de ondervraagden. 'Bij een weigering word je enorm voor het blok gezet, dit zorgt ervoor dat ik me machteloos voel. Geduldig leg ik uit dat Bizzy goed is opgevoed en zich netjes gedraagt. Dit helpt soms, maar soms helaas ook niet', aldus Marjanne. Bij 40 procent van de weigeringen is een misverstand de oorzaak. Om deze misverstanden de wereld uit te helpen, geven KNGF-ambassadeurs met geleidehond voorlichting door het hele land over de functie van de honden. Zo waren zij bijvoorbeeld te gast bij de Hogere Hotelschool in Amsterdam en in Den Haag. We vroegen KNGF om een toelichting, specifiek over de situatie in de brede recreatiesector... Is de problematiek ook merkbaar bij bungalowparken en campings? KNGF: "In het onderzoek is niet specifiek gevraagd naar de ervaringen in bungalowparken, campings en dagattracties. De resultaten zoals benoemd in het nieuwsbericht gaan over de toegankelijkheid van hotels. Vanaf 14 juli is wettelijk bepaald dat geleidehonden niet meer mogen worden geweigerd in openbare gelegenheden. Helaas horen we nog regelmatig dat de hond niet welkom is of dat er misverstanden bestaan over de aanwezigheid van de hond. Ook op vakantieparken/campings is nog wel eens onduidelijkheid over het wel of niet toelaten van geleidehonden." Wat zijn de belangrijkste redenen voor hotels om honden te weren? KNGF: Uit het onderzoek onder de geleidehondenbazen is gebleken dat in de meeste gevallen de hond wordt geweigerd in verband met de hygiëne (in 66% van de weigeringen). In 40% van de gevallen is een misverstand de oorzaak en in 30% van de weigeringen wordt de hond niet toegelaten omdat men bang is voor overlast. Ik licht dit hieronder nader toe:

  •  Mensen die gebruikmaken van een geleidehond zijn zich bewust van de bijzondere positie die zij innemen. Zij weten dat zij vaak op plaatsen komen waar huisdieren niet zijn toegestaan en zullen daar ook naar handelen. De baas heeft een uitgebreide instructie gevolgd voor het goed verzorgen en het juist inzetten van de geleidehond. U kunt erop vertrouwen dat de geleidehond regelmatig geborsteld wordt, schoon is en geen vlooien of andere parasieten heeft. Bovendien worden geleidehonden tijdig ingeënt tegen ziekten. Wist u dat regelmatige verzorging, zoals de geleidehondenbaas doet, de allergie voor honden enorm kan verminderen? De nieuwe Hygiënecode die 1 april jongstleden is ingegaan biedt duidelijkheid: assistentiehonden mogen wel worden toegelaten tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants.
  •  Aan de hand van voorlichting proberen wij en onze ambassadeurs met een hond van KNGF Geleidehonden misverstanden weg te nemen. Zo lichten wij/zij toe hoe de hond zich gedraagt en waarom toegang zo belangrijk is. Ook komt het voor dat de aanwezige medewerker niet goed op de hoogte is van de afspraken rondom geleidehonden, maar bij het hoofdkantoor wel bekend is dat geleidehonden moeten worden toegelaten. Helaas is het leed dan al geschied.
  •  Alle honden van KNGF Geleidehonden hebben een intensieve opleiding gevolgd. Zij zijn zorgvuldig getraind in goed gedrag in winkels en andere openbare gelegenheden. Het niveau van hun training is zo hoog, dat zij geen overlast zullen veroorzaken. U zult vaak niet eens merken dat de hond aanwezig is.
Welke voorzieningen zijn nodig zijn om de accommodatie beter toegankelijk te maken voor mensen met een (geleide)hond?

Er is niet veel voor nodig. Wij hopen dat er begrip is voor de uitzonderingspositie van de geleidehond en dat de baas en hond welkom worden geheten. En ten slotte; misschien een bakje water voor de hond? Meer informatie: Informatiefolder Open Deuren voor de geleidehond (pdf) Hoe groot is de groep van mensen die afhankelijk zijn van hun hond? KNGF: "Er zijn een kleine 1.000 blindengeleidehonden in heel Nederland. Ongeveer de helft van deze honden is van KNGF Geleidehonden. Naast blindengeleidehonden leidt KNGF Geleidehonden ook autismegeleidehonden, assistentiehonden en buddyhonden voor mensen met PTSS op. Andere geleidehondenscholen leiden bijvoorbeeld ook honden op voor mensen met epilepsie. Hoeveel honden dit in totaal zijn is niet bekend bij ons." Kun je nog enkele andere maatregelen noemen die de gastvrijheid voor deze groep verder vergroot? KNGF: "Een blindengeleidehond leert denken dat hij 1 meter breed is. In smallere doorgangen, zoals op een terras of tussen tafels en stoelen, kan hij dit niet meer inschatten en moet de baas dat zelf doen. Uitstekende parasolpoten en te smalle doorgangen kunnen dan lastig zijn en de toegankelijkheid beperken. Wat betreft pretparken: KNGF Geleidehonden is geen voorstander van het toelaten van geleidehonden bij festivals, popconcerten en andere plekken met mensenmassa’s en veel lawaai. Sommige pretparken zijn hierdoor ook minder geschikt voor honden met een functie. De hond kan door de drukte en de herrie zijn werk niet goed doen en verliest hier zijn begeleidende functie. Bovendien gaan weinig mensen alleen. Onder dergelijke lastige omstandigheden is het beter voor de hond dat zij een beroep doen op vrienden of familie. Wat mensen met een blindengeleidehond kan helpen: bij de Efteling mag de visueel beperkte baas bijvoorbeeld gebruikmaken van de uitgang om binnen te komen." Meer informatie: www.geleidehond.nl