Het aantal zzp’ers neemt al jaren hard toe. Op dit moment zijn er ongeveer een miljoen zelfstandigen actief. Bedrijven in de recreatiebranche zetten zzp’ers in op specifieke gebieden. Zo worden er zelfstandige fotografen, hoveniers, webdesigners, tekstschrijvers, animatoren en andere freelancers ingezet voor tijdelijke én structurele klussen. Met de nieuwe Wet DBA en de modelovereenkomsten moeten opdrachtgevers hun samenwerking met zzp’ers herzien. De grote vraag: kan de samenwerking met de zelfstandigen nog op dezelfde manier worden voortgezet? Het aantal zzp’ers neemt al jaren hard toe. Op dit moment zijn er ongeveer een miljoen zelfstandigen actief. Bedrijven in de recreatiebranche zetten zzp’ers in op specifieke gebieden. Zo worden er zelfstandige fotografen, hoveniers, webdesigners, tekstschrijvers, animatoren en andere freelancers ingezet voor tijdelijke én structurele klussen. Met de nieuwe Wet DBA en de modelovereenkomsten moeten opdrachtgevers hun samenwerking met zzp’ers herzien. De grote vraag: kan de samenwerking met de zelfstandigen nog op dezelfde manier worden voortgezet?ZZPer

Door de invoer van de wet DBA en de modelovereenkomsten is er een einde gekomen aan de VAR voor zzp’ers. De VAR gaf opdrachtgevers de zekerheid dat ze geen loonheffingen en sociale premies hoefden te betalen bij het inhuren van zzp’ers. Het probleem van deze werkwijze was dat het schijnzelfstandigheid in de hand hielp. Schijnzelfstandigheid is aan de orde wanneer een zzp’er als ondernemer wordt ingehuurd, maar feitelijk als werknemer werkt. Hierdoor loopt de Belastingdienst miljoenen aan loonheffingen en sociale premies mis. Opdrachtgevers waren met de VAR gevrijwaard van aansprakelijkheid voor schijnzelfstandigheid. Met de invoer van de Wet DBA wil de overheid hier een eind aan maken. Wat houdt de Wet DBA in? Sinds 1 mei 2016 kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht. Deze overeenkomst moet van tevoren zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. In de modelovereenkomst staat precies omschreven aan welke voorwaarden de samenwerking tussen zzp'er en opdrachtgever moet voldoen. Achteraf kan de Belastingdienst controleren of de regels uit de overeenkomst daadwerkelijk worden nageleefd. Als bij controles schijnzelfstandigheid wordt aangetoond, dan kunnen naheffingen en boetes volgen voor zowel de zzp'er als de opdrachtgever. Overigens geldt tot 1 mei 2017 een overgangsperiode. In deze periode kunnen zzp’ers en opdrachtgevers wennen aan de nieuwe manier van werken. De Belastingdienst is terughoudend met controles en boetes. Wat zijn de gevolgen voor opdrachtgevers? Voortaan lopen bedrijven het risico op boetes en naheffingen bij het inhuren van zzp’ers. Zij zullen hierdoor kritisch moeten kijken naar de samenwerking met hun zzp’ers. Voldoet deze samenwerking aan de regels? Is de zzp’er daadwerkelijk als zzp’er in te huren? Of werkt de zzp’er eigenlijk als schijnzelfstandige? Wanneer spreekt de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid? De Belastingdienst spreekt van schijnzelfstandigheid als de volgende drie kenmerken gelden voor de samenwerking tussen opdrachtgever en zzp'er:

  1. Loon: de opdrachtnemer krijgt een beloning die hoger is dan een onkostenvergoeding;
  2. Persoonlijk: de opdrachtnemer moet het werk zelf uitvoeren. Hij mag het niet uitbesteden;
  3. Gezagsverhouding: de opdrachtnemer voert de werkzaamheden onder gezag uit;

Als deze drie factoren van toepassing zijn spreekt de Belastingdienst van een dienstbetrekking, en kan de zzp'er niet als ondernemer ingehuurd worden. Als één of meerdere van deze drie factoren niet van toepassing is, spreekt de Belastingdienst van ondernemerschap, tenzij er sprake is van een fictief dienstverband. Een fictief dienstverband is aan de orde wanneer de zzp'er:

  • hetzelfde werk doet als een 'collega' in loondienst;
  • minstens een maand lang doorgaans twee of meer dagen per week werkt;
  • tenminste 40 procent van het minimumloon verdient.

Bij een fictief dienstverband kan de zzp'er niet als ondernemer ingehuurd worden, tenzij het een 'echte' ondernemer betreft. En dat is een grijs gebied. Met dank aan: Tentoo Payrolling Twijfel je of je de samenwerking kunt voortzetten? Tentoo heeft een oplossing. Door freelancers via freelance verloning van Tentoo in te huren heb je geen zorgen om de wet DBA, modelovereenkomsten en de controlerende Belastingdienst. De freelancer is daarbij gewoon in te huren in overeenkomst van opdracht. Er is dus geen sprake van een arbeids-, uitzend- of payrollovereenkomst. De freelancer is dus net zo flexibel in te zetten als voorheen! Na de invoer van de Wet DBA nam het aantal freelancers dat via Tentoo verloond wordt al flink toe. Benieuwd naar deze oplossing? Klik hier voor meer informatie Update 23 november 2016 Vrijdag 18 november heeft het kabinet bekend gemaakt de handhaving van de Wet DBA op te schorten tot in elk geval 2018. Hiermee reageert het kabinet op de onrust die heerst rondom de nieuwe wet. Zzp’ers geven aan dat ze opdrachten verliezen omdat bedrijven het niet meer aandurven met hen samen te werken. Na de verkiezingen bepaalt een nieuw te vormen regering hoe verder te gaan met de modelovereenkomsten en de Wet DBA. Het is vooralsnog niet duidelijk of deze nieuwe manier van werken blijft bestaan. Houd de informatiepagina over de Wet DBA van Tentoo in de gaten voor het laatste nieuws.