De eerste vier maanden van 2016 lieten een zeer sterke stijging zien van inkomend toerisme (+8%). Er is wel sprake van een differentiatie naar verschillende deelmarkten. De groei is vooral afkomstig uit de buurlanden België, Duitsland en Groot Brittannië. De voorspelling van het NBTC voor heel 2016 blijft staan op een groei van het inkomend toerisme met 3%. Het aantal buitenlandse verblijfstoeristen zal daarmee uitkomen op circa 15,5 miljoen. De eerste vier maanden van 2016 lieten een zeer sterke stijging zien van inkomend toerisme (+8%). Er is wel sprake van een differentiatie naar verschillende deelmarkten. De groei is vooral afkomstig uit de buurlanden België, Duitsland en Groot Brittannië. De voorspelling van het NBTC voor heel 2016 blijft staan op een groei van het inkomend toerisme met 3%. Het aantal buitenlandse verblijfstoeristen zal daarmee uitkomen op circa 15,5 miljoen.

[caption id="attachment_44640" align="alignright" width="300"]De Keukenhof De Keukenhof[/caption]Eerste vier maanden bovengemiddelde groei De voorlopige CBS-cijfers voor de eerste vier maanden van 2016 laten een groei zien voor het inkomend toerisme van maar liefst acht procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Een verklaring hiervoor is dat in veel herkomstlanden de economie aantrekt in combinatie met de relatief goedkope euro. Daarnaast heeft de tentoonstelling in het kader van het Jeroen Bosch-jaar veel buitenlands bezoek getrokken en was er een groeiend aantal vliegverbindingen met Nederland. Aangepaste verwachting Vanwege deze bovengemiddelde groei in de eerste vier maanden, de geluiden uit de (Amsterdamse) toeristische sector in combinatie met de internationale instabiliteit, gevolgen van de terreurdreiging en onzekerheid rondom de Brexit heeft NBTC de verwachting van eerder dit jaar nader bekeken. Onder de streep is het de verwachting dat de groei van het inkomend toerisme gelijk blijft met de verwachting aan het begin van het jaar (+3%). Kijkend naar de verschillende herkomstlanden dan zien we hier en daar verschuivingen. Europa Nederland profiteerde in het eerste kwartaal van dit jaar bovengemiddeld van de groei uit de buurlanden België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Landen die een aanzienlijk aandeel binnen de mix van herkomstlanden vormen; meer dan de helft van het totale bezoek komt uit Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Voor de rest van het jaar is het de verwachting dat de groei uit Duitsland (+5%) en België (+5%) doorzet. Ondanks de Brexit is de verwachting dat het Brits toerisme naar Nederland licht zal groeien over heel 2016 (+3%). Amerika Op Brazilië na (-18% vanwege economische en politieke onzekerheid), verwachten we een groei uit het Amerikaanse continent. Het bezoek vanuit de Verenigde Staten lijkt in 2016 verder te groeien (+5%). De gunstige economie in combinatie met een lage euro en de relatief goedkope vliegtickets stimuleert het reizen naar Europa en Nederland meer dan dat het veiligheidsaspect (Travel Alert) de Amerikanen thuishoudt. Azië Vanuit Azië verwacht NBTC vooral groei vanuit Indonesië en India. De absolute aantallen uit deze landen zijn gering, maar de groeipercentages zijn fors met respectievelijk twintig en dertig procent. Een belangrijke verklaring hiervoor is de extra vliegcapaciteit met Nederland vanuit deze landen. De verwachting voor Japan (-10%) en China (-5%) is negatief. De internationale instabiliteit en angst voor aanslagen in Europa zijn daarbij belangrijke verklaringen. Ook de invoering van het biometrisch Schengenvisum heeft een dempend effect, met name op het bezoek uit China. Impact internationale ontwikkelingen Inkomend toerisme is – ondanks de internationale ontwikkelingen – een groeimarkt. Als we kijken op welke doelgroepen deze ontwikkelingen het meest effect heeft en welke deelmarkten het hardst geraakt worden, verwachten we dat dit de verweg-markten (Japan en China), het stedenproduct (met name Amsterdam), de groepsreizigers (vastigheid- en veiligheidszoekers) en de first time travellers (bezoeken veelal iconen en dat zijn qua veiligheid kwetsbaarder plekken) zijn. Wij monitoren de ontwikkelingen continu, mede op basis van de kennis en expertise in onze vestigingen, zodat we kunnen inspelen op de veranderdingen indien nodig. En ook om in de toekomst onze strategie te kunnen blijven uitvoeren die gericht is op het, samen met partners, richting geven aan de groei, ter stimulering van onder andere meer spreiding in tijd en ruimte, bijdragend aan de versterking van de regionale economie. Bron: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen