In de gemeente Veere is het ‘niet toegestaan om, ten behoeve van recreatief nachtverblijf, kampeermiddelen te plaatsen buiten de daartoe aangewezen kampeerterreinen’. Op grond van dit artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening houden de BOA’s van de gemeente Veere, samen met de politie, regelmatig controles op illegale recreatie. In de gemeente Veere is het ‘niet toegestaan om, ten behoeve van recreatief nachtverblijf, kampeermiddelen te plaatsen buiten de daartoe aangewezen kampeerterreinen’. Op grond van dit artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening houden de BOA’s van de gemeente Veere, samen met de politie, regelmatig controles op illegale recreatie.

[caption id="attachment_44563" align="alignright" width="300"]By Paul 14 - Own work, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15273385 Het stadje Veere. By Paul 14 - Own work, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15273385[/caption] Die controles worden niet alleen gehouden omdat illegale recreatie nu eenmaal verboden is, maar ook omdat er vaak klachten binnenkomen bij de gemeente en de politie. Veel illegale kampeerders blijken kennelijk niet van ‘normale’ gebruiksvoorwerpen, als een toilet of een vuilnisbak, te zijn voorzien. Vaak laten zij hun vuilnis achter, doen hun behoefte in openbare plantsoenen en stoken open vuurtjes. Ze zorgen dus voor veel overlast in de omgeving. Een gewaarschuwd mens telt voor twee Op zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag heeft ook zo’n controle plaatsgevonden. In de vooravond zijn door de wijkagent en de BOA’s van de gemeente Veere folders uitgedeeld waarin het verbod wordt uitgelegd, en ook zijn mensen van tevoren gewaarschuwd dat er in de nacht een handhavingsactie gehouden zou worden. Ze kregen dus ruim van tevoren nog een kans om alsnog een echte camping op te zoeken. Om middernacht is de handhavingsactie gestart en is er gecontroleerd langs de kust tussen Dishoek en Vrouwenpolder, maar ook in Veere zelf. In totaal zijn er 12 processen-verbaal opgemaakt voor illegale recreatie. In de komende tijd zullen deze controles vaker plaatsvinden. Bron: persbericht Politie BBewaren Bewaren Bewaren