Voor de sportbranche zijn sportevenementen van onschatbare waarde. Sportevenementen bieden deelnemers een podium, liefhebbers vermaak en inspiratie, vrijwilligers een unieke ervaring, en sponsoren en politici een gelegenheid om hun betrokkenheid bij de sport te tonen. Ook buiten de sport kunnen sportevenementen van grote maatschappelijke betekenis zijn. Het is daarbij van groot belang dat evenementenorganisatoren bewuster inzetten op het genereren van maatschappelijke betekenis. Voor sommige effecten geldt dat die nog beter moeten worden onderbouwd. Voor de sportbranche zijn sportevenementen van onschatbare waarde. Sportevenementen bieden deelnemers een podium, liefhebbers vermaak en inspiratie, vrijwilligers een unieke ervaring, en sponsoren en politici een gelegenheid om hun betrokkenheid bij de sport te tonen. Ook buiten de sport kunnen sportevenementen van grote maatschappelijke betekenis zijn. Het is daarbij van groot belang dat evenementenorganisatoren bewuster inzetten op het genereren van maatschappelijke betekenis. Voor sommige effecten geldt dat die nog beter moeten worden onderbouwd.

[caption id="attachment_44543" align="alignright" width="300"]Tour de France in Utrecht Start Tour de France in Utrecht (2015)[/caption] Dit zijn enkele bevindingen uit het rapport ‘Creating social impact with sport events’ dat door het Mulier Instituut en de Universiteit Utrecht is opgesteld ten behoeve van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Doel van het onderzoek was het presenteren van de bestaande kennis over de maatschappelijke impact door sportevenementen en het benoemen van strategieën en condities om die impact te bevorderen. Het rapport is een vervolg op een eerdere studie over integriteit en sportevenementen. Belangrijke bevindingen zijn:

  • Sportevenementen kunnen sporters aanmoedigen om meer te sporten of een andere sport te beoefenen. Voor niet-sporters bieden sportevenementen vaak onvoldoende stimulans om te gaan sporten.
  • Sportevenementen kunnen leiden tot gevoelens van trots en plezier onder deelnemers, bezoekers en vrijwilligers en dit kan ook voorkomen bij groepen die niet bij het evenement betrokken zijn.
  • Sportevenementen kunnen zorgen voor gevoelens van saamhorigheid en versterken daarmee de banden in de samenleving.
  • Positieve maatschappelijke impact kan worden bevorderd door de krachten van lokale organisaties en van de lokale bevolking aan te wenden, door andere sectoren te betrekken (o.a. muziek, theater) en door helder verantwoordelijkheden te benoemen.

Uitdaging voor de wetenschap is om het ontstaan van gevoelens van trots, plezier en saamhorigheid door sportevenementen beter met onderzoek te onderbouwen en de betekenis voor de samenleving te duiden. Uitdaging voor organisatoren van sportevenementen en hun stakeholders is om legacy-denken steviger in het beleid te verankeren. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Academici uit negen landen hebben een peer review uitgevoerd. Bron en meer informatie: Het Mulierinstituut Bewaren