Door niet alle kosten door te berekenen in de tarieven voor de eigen ligplaatsen voor boten overtreedt de gemeente de Wet Markt en Overheid. Dit concludeert Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Branchevereniging HISWA monitort deze problematiek al langer en pleit voor een zogenoemd 'level playing field'. Door niet alle kosten door te berekenen in de tarieven voor de eigen ligplaatsen voor boten overtreedt de gemeente de Wet Markt en Overheid. Dit concludeert Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Branchevereniging HISWA monitort deze problematiek al langer en pleit voor een zogenoemd 'level playing field'.boot

De gemeente Hellevoetsluis, aan het Haringvliet in Zuid-Holland, exploiteert ligplaatsen voor boten in de gemeentelijke jachthavens. ACM vindt dat nog niet alle kosten volledig zijn meegenomen in de berekening van de ligplaatstarieven. Dat komt onder andere omdat de gemeente de (grond)waarde van de ligplaatsen niet meerekent. Ook de kosten voor onderhoud van kades en sluizen, het uitbaggeren van de haven en het bedienen van de bruggen en sluizen horen voor een deel in de tarieven voor de ligplaatsen. De echte kosten zijn volgens ACM dus hoger dan de opbrengsten. De gemeente subsidieert op deze manier haar eigen jachthaven en verstoort zo de concurrentie met commerciële jachthavens. Wet Markt en Overheid De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich wel aan regels houden. Zo verplicht de Wet Markt en Overheid gemeenten om alle kosten voor het aanbieden van deze producten of diensten door te berekenen in de tarieven. Het gaat in de praktijk vooral om economische activiteiten van gemeentes in de recreatiesector; van camperplaatsen tot ligplaatsen voor boten. ACM heeft verschillende aanwijzingen gegeven en besluiten genomen waarin staat hoe de integrale kosten moeten worden berekend. Op die manier kunnen ook andere gemeenten zien op welke wijze ACM een oordeel velt over de berekening van ‘integrale kosten’ en welke activiteiten als ‘economische activiteit’ gelden. Bron en meer informatie: www.acm.nl