Zowel de provincie Flevoland als Friesland maken bekend dat er subsidieaanvragen gedaan kunnen worden voor ontwikkelingen in het landelijk gebied. Zowel in Friesland als Flevoland start de inschrijving voor een LEADER subsidie op 1 september 2016. Flevoland spreekt een bijdrage aan investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van het landelijk gebied. In Friesland betreft het leefbaarheidsprojecten in Noardwest en Noordoost Fryslân. Zowel de provincie Flevoland als Friesland maken bekend dat er subsidieaanvragen gedaan kunnen worden voor ontwikkelingen in het landelijk gebied. Zowel in Friesland als Flevoland start de inschrijving voor een LEADER subsidie op 1 september 2016. Flevoland spreekt een bijdrage aan investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van het landelijk gebied. In Friesland betreft het leefbaarheidsprojecten in Noardwest en Noordoost Fryslân.

Flevoland

Een groot deel van Flevoland bestaat uit landelijk gebied. Het is belangrijk dat het platteland zich blijft ontwikkelen om te zorgen dat het er aangenaam wonen en werken is én blijft. LEADER is één van de beschikbare instrumenten waarmee op provinciaal niveau de ontwikkeling van het landelijk gebied wordt gestimuleerd. Flevolandse doelstellingen De focus van LEADER in Flevoland is opgeschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie en ligt de komende jaren op duurzame ontwikkeling van het platteland via economische, ecologische en sociale innovatie. Accenten daarbij zijn versterking van de sociale samenhang en samenwerkingsrelaties tussen verschillende partijen en organisaties in het landelijk gebied. Ook de versterking van de relatie tussen stad en platteland en van de (agro)toeristische infrastructuur wordt gestimuleerd. Vanuit de samenleving Het programma LEADER hanteert een zogenaamde 'bottom-up' benadering: er wordt gezocht naar initiatieven die ontstaan vanuit de plattelandssamenleving zelf. Streeknetwerken en samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen in het gebied spelen daarbij een belangrijke rol. Speciale website De Lokale Actiegroep (LAG) Flevoland is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Flevolandse LEADER-programma en het stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving. Daarvoor is een speciale website ingericht. Hierop staat de tekst van de regeling met de criteria en randvoorwaarden voor het aanvragen van een financiële bijdrage vanuit LEADER. Ook de aanvraag zelf kan vanaf 1 september 2016 via deze website worden ingediend. Europese middelen LEADER maakt deel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 ( POP3). Voor LEADER-projecten is een bijdrage vanuit overheden beschikbaar van maximaal 60% van de projectkosten, waarvan de helft afkomstig is vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De andere helft moet door andere (lokale) overheidsinstanties worden ingebracht. Bron: provincie Flevoland Meer informatie: www.leaderflevoland.nl

Friesland

Vanaf 1 september 2016 kunnen initiatiefnemers van leefbaarheidsprojecten in Noardwest en Noordoost Fryslân subsidie aanvragen uit het Europese LEADER budget. Tot en met 2018 is er voor de twee gebieden ca. € 4,3 miljoen subsidie beschikbaar. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een project aansluiten bij het lokale leaderdraaiboek dat door het gebied is opgesteld. In beide gebieden wordt ingezet op thema’s die leefbaarheid en de economische veerkracht versterken. Denk daarbij aan projecten die dorpen ondersteunen meer zelfvoorzienend te worden. Of initiatieven die traditionele economische activiteiten verbinden met vormen van digitale activiteiten om werkgelegenheid te creëren en daarmee jongeren aan de regio te binden. Meer informatie: provincie Friesland Bewaren Bewaren