Op 1 juli tekenden Peter de Wilde namens Toerisme Vlaanderen, en Jos Vranken namens NBTC Holland Marketing, een intentieverklaring voor verdergaande grensoverschrijdende samenwerking. De ondertekening vond plaats in het Mauritshuis in het bijzijn van de Vlaamse minister van Toerisme Ben Weyts en minister Henk Kamp van Economische Zaken. Op 1 juli tekenden Peter de Wilde namens Toerisme Vlaanderen, en Jos Vranken namens NBTC Holland Marketing, een intentieverklaring voor verdergaande grensoverschrijdende samenwerking. De ondertekening vond plaats in het Mauritshuis in het bijzijn van de Vlaamse minister van Toerisme Ben Weyts en minister Henk Kamp van Economische Zaken.

[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="30525,43980"] Vlaanderen en Nederland hebben allebei de ambitie om bezoekers uit de hele wereld te verleiden tot een bezoek. Toerisme Vlaanderen en NBTC werken sinds 2011 al nauw samen in Japan. Middels de Holland-Vlaanderen Alliantie delen zij een kantoor in Tokyo en voeren ze gezamenlijk marketingacties op de Japanse markt. Deze samenwerking wordt versterkt en uitgebreid. Het doel van de verdergaande samenwerking is een sterkere positie van beide regio’s in het internationale concurrentieveld, het aantrekken van meer buitenlandse bezoekers voor beide gebieden en het stimuleren van regionale spreiding van internationale bezoekers. Vlaamse en Hollandse meesters Voor internationale bezoekers zijn de afstanden in Nederland en Vlaanderen heel klein. Ze beseffen vaak niet dat ze snel en eenvoudig andere interessante steden en regio’s kunnen bezoeken. Zowel NBTC als Toerisme Vlaanderen koppelen in hun marketing door middel van verhaallijnen plaatsen in Nederland, respectievelijk Vlaanderen aan elkaar via thema’s. En soms loopt dat thema verder dan de landsgrenzen. De eerste uitwerking van de samenwerking heeft betrekking op een verhaallijn over de gezamenlijke rijke historie van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Het verhaal van de hoogtijdagen van de Vlaamse cultuur in de 15e en 16e eeuw wordt daarbij gekoppeld aan de Nederlandse Gouden Eeuw. Voor beide regio’s wordt een verhaallijn uitgewerkt met de Vlaamse Meesters (Van Eyck, Pieter Bruegel de Oude en Rubens) en Hollandse Meesters (Jeroen Bosch, Rembrandt en Vermeer) als dragers van het verhaal. Zo ontstaat er een symbolische lijn met plekken als het Pajottenland, Brugge, Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven, Middelburg, Den Bosch, Dordrecht, Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Hoorn. Grensoverschrijdende samenwerking Minister Kamp: ‘Het toerisme in Nederland groeit dit jaar met circa 3%. Inmiddels komen er jaarlijks bijna net zoveel vakantiegangers naar ons land als we inwoners hebben. Om de groeiende stroom buitenlandse bezoekers te kunnen opvangen is het belangrijk toeristen meer te spreiden in ruimte en tijd. Met de samenwerking tussen NBTC en Vlaanderen worden hierin concrete stappen gezet”. “Toerisme Vlaanderen werkt hard aan een groot toeristisch-cultureel project rond onze Vlaamse Meesters”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Zij zijn onze beste ambassadeurs in de wereld. Ze staan symbool voor onze eeuwenoude traditie van vakmanschap, creativiteit en innovatie. Samen met NBTC kunnen we onze Vlaamse Meesters, hand in hand met de Nederlandse Meesters, nog slimmer in de wereldwijde markt zetten. Daar worden we allebei beter van”. Themajaren Rubens, Rembrandt en Breugel De ontwikkeling van de verhaallijn wordt gestart in 2017 en de eerste gezamenlijke marketingactiviteiten rondom het thema starten in 2018, wanneer Vlaanderen Rubens in de kijker zet. Nederland herdenkt in 2019 haar Gouden Eeuw naar aanleiding van het 350ste sterftejaar van Rembrandt. In datzelfde jaar staat in Vlaanderen Breugel centraal. Meer informatie: Toerismevlaanderen.be www.nbtc.nl