Op woensdag 29 juni j.l. hebben de Provinciale Staten van Gelderland ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om 2 miljoen euro te investeren in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Naast 300.000 euro voor de eerste vernieuwing van de presentatie-units gaat het om een reservering van 1,7 miljoen voor de nieuwbouw. Het voorstel is onderdeel van de voorgenomen versterking van het Herinneringstoerisme in de provincie Gelderland. De inzet daarbij is samenhang, samenwerking, kwaliteit en publieksbereik van het erfgoed WO2. Op woensdag 29 juni j.l. hebben de Provinciale Staten van Gelderland ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om 2 miljoen euro te investeren in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Naast 300.000 euro voor de eerste vernieuwing van de presentatie-units gaat het om een reservering van 1,7 miljoen voor de nieuwbouw. Het voorstel is onderdeel van de voorgenomen versterking van het Herinneringstoerisme in de provincie Gelderland. De inzet daarbij is samenhang, samenwerking, kwaliteit en publieksbereik van het erfgoed WO2.bevrijdingsmuseum

Directeur Wiel Lenders is bijzonder verheugd. Vorige week werd al bekend dat ook het vfonds (Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) een bijdrage aan het nieuwe museum wil leveren voor een bedrag van 1.5 miljoen euro. Dit fonds is actief en betrokken bij diverse projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. Het vfonds wil daarmee het maatschappelijk debat over de waardering voor veteranen, vrijheid, vrede en veiligheid op gang brengen en houden. Het Bevrijdingsmuseum heeft al bijna 30 jaar een bewezen exploitatie met een sterk zelfverdienmodel. Het nieuwe museum zal groeien in omvang van 2.250 naar 3.000 m2. Centraal staat het grensoverschrijdende vrijheidsverhaal van de Tweede Wereldoorlog, de aanloop, wederopbouw en de relatie met de actualiteit rond vrijheid, democratie en mensenrechten. Het vizier zal daarbij gericht worden op authenticiteit, beleving en interactie in de museale presentatie. Het museum zal ook een forse internationaliseringsslag maken en zich mede daardoor, behalve op de regio, het nationale niveau, Europa en de Angelsaksische landen, ook sterk op het gebied van Nordrhein-Westfalen richten. Het streven is om het nieuwe museum operationeel te hebben voor het begin van de 75-jarige vieringen en herdenkingen van WO2 (die starten vanaf D-Day juni 2019). Het publieksbereik van het nieuwe museum zal een positieve impuls geven aan cultuur, educatie en economie. Het museum zoekt daarbij naar een optimale samenwerking binnen vooral het Landelijke Platform WO2, Provincie Gelderland, de Liberation Route Europe en het Rijk van Nijmegen. Nu de Provincie Gelderland en het vfonds bekend hebben gemaakt het nieuwbouwproject substantieel te willen steunen komt de actuele stand van de fondswerving van het Bevrijdingsmuseum, inclusief de bijdrage van 600.000 euro van de Gemeente Berg en Dal, op 4.1 miljoen euro. Daarmee is in ruim een jaar tijd ca. 2/3 van de geplande investering van 6.5 miljoen euro gegenereerd. Het Bevrijdingsmuseum is zeer tevreden met deze ontwikkeling en maakt zich op voor het afrondende traject van de fondswerving zodat de nieuwbouw, die geheel in het teken zal staan van de zo belangrijke vrijheidsboodschap, gerealiseerd kan worden. Meer informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl