De provincie Utrecht heeft dit voorjaar het initiatief genomen om het Linie Expert Team samen te stellen om publieksfuncties langs de verdedigingslinie te stimuleren en optimaliseren. Een groot aantal ondernemers exploiteert een fort langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Zij kunnen een beroep doen op het expertteam, onder meer voor deskundigheid op het gebied van duurzaamheid, projectontwikkeling, herbestemming, bouwhistorie, financiën, hospitality en marketing. De eerste Expertbijeenkomst was 12 mei jl. bij fort De Batterijen in Nieuwegein. De provincie Utrecht heeft dit voorjaar het initiatief genomen om het Linie Expert Team samen te stellen om publieksfuncties langs de verdedigingslinie te stimuleren en optimaliseren. Een groot aantal ondernemers exploiteert een fort langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Zij kunnen een beroep doen op het expertteam, onder meer voor deskundigheid op het gebied van duurzaamheid, projectontwikkeling, herbestemming, bouwhistorie, financiën, hospitality en marketing. De eerste Expertbijeenkomst was 12 mei jl. bij fort De Batterijen in Nieuwegein.

[caption id="attachment_43920" align="alignright" width="300"]hollandse waterlienie Fort aan de Klop, Utrecht (Hollandse Waterlinie)[/caption] Coördinator Erik van Tooren, gebiedsmakelaar, signaleerde al langer dat de ondernemers op de forten nauwelijks gebruik maakten van elkaars kennis en netwerken, terwijl ze tegen dezelfde vraagstukken aanlopen. ‘Elke fortexploitant heeft bijvoorbeeld te maken met investeringen voor het geschikt maken van het gebouw,’ licht Van Tooren toe. ‘Door gezamenlijk gebruik te maken van de deskundigheid van experts, kunnen de forten elkaar versterken en hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.’ Juiste samenstelling Het Linie Expert Team bestaat op dit moment uit zestien experts, met acht verschillende disciplines. Als een forteigenaar of ondernemer de deskundigheid van het team nodig heeft, dient hij zijn casus in bij coördinator Van Tooren. Van Tooren gaat na welke expertise nodig is voor deze casus en roept het expertteam in de juiste samenstelling binnen twee weken bij elkaar. Na de expertsessie levert het team een adviesnota op. De adviezen worden verzameld met als doel een database met oplossingen voor de ondernemers in te richten. Snel schakelen Mieke Verduijn is adviseur bij HTC Advies, onderdeel van Question Mark Group. Dit bedrijf is specialist op gebied van hospitality en heeft Verduijn afgevaardigd in het Linie Expert Team. Haar ervaring: ‘Het is heel inspirerend om deze ondernemers te adviseren, zeker omdat we vanuit verschillende werkgebieden bij elkaar zitten en snel kunnen schakelen. Op deze manier dragen we echt bij aan het behoud van het werelderfgoed van de verdedigingslinies in Nederland.’ Meer informatie: www.hollandsewaterlinie.nl www.stellingvanamsterdam.nl Projectleider Erik van Tooren: erik.van.tooren@provincie-utrecht.nl Bewaren