9 Hanzesteden in Gelderland en Overijssel pakken gezamenlijk de marktbewerking op voor de internationale profilering van Hanzestedenlijn. Hiertoe is een nieuwe vierjarige samenwerking opgezet tussen de Gelderse en Overijsselse Hanzesteden met hun marketingorganisaties, betrokken ondernemers, de beide provincies en NBTC Holland Marketing. 9 Hanzesteden in Gelderland en Overijssel pakken gezamenlijk de marktbewerking op voor de internationale profilering van Hanzestedenlijn. Hiertoe is een nieuwe vierjarige samenwerking opgezet tussen de Gelderse en Overijsselse Hanzesteden met hun marketingorganisaties, betrokken ondernemers, de beide provincies en NBTC Holland Marketing. Het internationaal toerisme neemt de komende jaren flink toe. Doel van de samenwerking is om meer internationale bezoekers te verleiden een bezoek aan de Hanzesteden te brengen. Bezoek, verblijf en bestedingen met navenante stimulering van de regionale economie en werkgelegenheid moeten daaruit voortkomen. [caption id="attachment_43868" align="alignright" width="169"]de Kamper Kogge de Kamper Kogge[/caption]Hanze De Hanze was een verbond tussen steden die steun bij elkaar zochten in een tijd waar nog weinig recht was ontwikkeld en piraterij, roof en moord de handelsreizen tot gevaarlijke ondernemingen maakten. Het verbond werd in de Middeleeuwen (1200-1600) een machtig bondgenootschap. De Hanze is door haar belang voor de culturele identiteit van Europa, benoemd tot één van de 33 Culturele Routes van Europa. Hanzesteden vormen vandaag de dag door hun unieke karakter, dynamiek en (cultuur)historie een aantrekkelijk en onderscheidend product in Oost Nederland. De Hanzegotiek is nog altijd goed vertegenwoordigd in veel Hanzesteden, zoals bijvoorbeeld de Waag in Doesburg of de pakhuizen in Kampen en Zutphen. Het feit dat de Hanzesteden in Overijssel en Gelderland met elkaar verbonden zijn middels water is met name voor de internationale bezoeker interessant, aangezien die de combinatie van cultuurhistorie en water uniek aan Nederland vindt. Hanzestedenlijn NBTC Holland Marketing heeft een strategie ontwikkeld om de groei van het internationaal toerisme optimaal te benutten; HollandCity. Nederland wordt daarbij internationaal gepositioneerd als één grote stad. Onderdeel daarvan is het spreiden van internationale bezoekers in tijd en ruimte. Hierbij worden meerdere plekken in ons land verbonden rondom een passie van de bezoeker. Eén van de lijnen binnen HollandCity is de Hanzestedenlijn. Hierbij worden in eerste instantie de 9 Hanzesteden in Overijssel en Gelderland (denkbeeldig) met elkaar verbonden. Het betreft de steden Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk. Op dit moment werken de steden al samen om de Nederlandse markt te bewerken. Tezamen met bovengenoemde partijen willen ze nu ook de internationale stap maken, met als doel het vergroten van de naamsbekendheid van de Hanzesteden als cultuurhistorische bestemming als ook een verhoging van het aantal internationale bezoekers en hun bestedingen. De focus zal liggen op bewerking van de Belgische (Vlaamse) en Duitse markt. Internationale Hanzedagen De ‘Internationale Hanzedagen 2017’ die van 15 t/m 18 juni 2017 in Kampen worden georganiseerd, vormen met een verwacht bezoekersaantal van 250.000 personen, een geweldig mooie aanleiding om de nieuwe Hanzestedenlijn in de schijnwerpers te zetten. De aantrekkingskracht van het evenement biedt veel kansen om tijdens, maar vooral ook vooraf en nadien potentiële bezoekers kennis te laten maken met de Hanzesteden in Nederland. Meer informatie: www.marketingoost.nl http://partners.visitveluwe.nl www.nbtc.nl/nl/homepage/artikel/hanzesteden-6.htm