De Efteling wil voorlopig blijven doorgroeien en de gemeente Loon op Zand is bereid om daar in principe aan mee te werken. Dat blijkt uit visiedocument 'De wereld van Efteling in 2030' die De Efteling en de gemeente gezamenlijk hebben opgesteld. Als ambitie stelt de Efteling een bezoekersaantal van 6 a 7 miljoen in 2030; met een tussenstation van 5 miljoen bezoekers in 2020. De Efteling wil voorlopig blijven doorgroeien en de gemeente Loon op Zand is bereid om daar in principe aan mee te werken. Dat blijkt uit visiedocument 'De wereld van Efteling in 2030' die De Efteling en de gemeente gezamenlijk hebben opgesteld. Als ambitie stelt de Efteling een bezoekersaantal van 6 a 7 miljoen in 2030; met een tussenstation van 5 miljoen bezoekers in 2020.

[caption id="attachment_41916" align="alignright" width="300"]Baron 1898 Baron 1898[/caption] Efteling en de gemeente Loon op Zand hebben afgesproken dat:

  • de ruimtelijke ontwikkeling in totaliteit/onderlinge samenhang en in samenhang met de omgeving wordt bekeken;
  • de planvorming in dialoog met de omgeving plaatsvindt;
  • de planvorming leidt tot een PlanMER (MER - Milieu Effect Rapportage) plus een of meer ruimtelijke plannen;
  • gezamenlijke voorbereiding en besluitvorming plaats vindt.
Drie zones
  1. De uitbreiding van De Wereld van Efteling' betekent niet alleen uitbreiding van het attractiepark (zone 1; dagrecreatie/attractiepark.). Om de doelstelling van 5 miljoen bezoekers in 2020 te bereiken zal uitbreiding voornamelijk oostelijk worden georiënteerd. Er wordt bij voorkeur gestart met het ontwikkelen van het gebied tussen het bestaande attractiepark en de N261.
  2. In de visie van De Efteling wil men meer meerdaags bezoek naar de regio trekken. Daarvoor zal ook verblijfsrecreatie nodig zijn. (zone 2; verblijfsrecreatie in het groen.). De Efteling verwacht in 2020 zo’n 5.000 slaapplaatsen nodig te hebben. Hiervan wil de Efteling er zelf 3.500 realiseren. De overige 1.500 bedden zouden in de markt door derden ontwikkeld kunnen worden. Momenteel beschikt de Efteling binnen haar wereld over zo’n 2.000 overnachtingsbedden in het Efteling Hotel en Efteling Bosrijk.
  3. Tot slot is er ook een zone met extensievere vormen van vermaak. (zone 3: golfbaan en natuur.) Deze derde zone biedt recreanten uit de omgeving en verblijfsgasten van de Efteling, wanneer zij meerdaags verblijven, voldoende keuzemogelijkheden om hun tijd door te brengen. Naast het Efteling Golfpark ligtin deze zonde ook natuurgebied Loonsche Land.
Gemeentelijke plannen

Het is overigens niet alleen De Efteling die ambitie toont. Ook de gemeente Loon op Zand heeft duidelijk een keuze gemaakt voor ontwikkeling van de gastvrijheidseconomie binnen de gemeentegrenzen. Daarvoor is op 5 maaart 2015 al de visie ‘Loon op Zand 2030, de recreatieve kamer in het hart van Brabant’ vastgesteld. In dit plan is voor De Efteling een westelijke uitbreiding mogelijk gemaakt; een oostelijke uitbreiding is hierin als studiegebied opgenomen. Niet iedereen is meteen enthousiast. De politieke partij Leefbaar Kaatsheuvel maakt zich vooral ongerust over de verkeersstromen die een uitbreiding met zich meebrengt. Via informatiebijeenkomsten wordt de lokale bevolking betrokken bij de toekomstplannen van De Efteling. Meer informatie: artikel in Brabants Dagblad met link naar Masterplan Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren