De provincie Overijssel erkent het grote belang en potentie van de vrijetijdseconomie en heeft ambitieuze investeringsplannen. Het investeringsvoorstel, dat op 22 juni door de Statencommissie wordt besproken, richt zich op de verdere verbetering van de vrijetijdssector in Overijssel. Veel aandacht is er voor het aantrekken van internationale gasten. De plannen betekenen een belangrijke impuls voor de regionale economie en de werkgelegenheid. De provincie Overijssel erkent het grote belang en potentie van de vrijetijdseconomie en heeft ambitieuze investeringsplannen. Het investeringsvoorstel, dat op 22 juni door de Statencommissie wordt besproken, richt zich op de verdere verbetering van de vrijetijdssector in Overijssel. Veel aandacht is er voor het aantrekken van internationale gasten. De plannen betekenen een belangrijke impuls voor de regionale economie en de werkgelegenheid.

[caption id="attachment_43757" align="alignright" width="300"]Hanzestad Zwolle Hanzestad Zwolle[/caption] Metrolijnen Belangrijke aandachtspunten in het investeringsprogramma zijn de plannen voor drie zogenaamde ‘metrolijnen’. Deze hebben tot doel om meer internationale gasten naar Overijssel te halen. Die ontwikkeling gebeurt in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Focus ligt op de thema’s ‘Hanze’, ‘Water’ en ‘Greenline - Castles and countryhomes’. De marketing van de vijf toeristische A-merken in Overijssel (Salland, Vechtdal, Twente, IJsseldelta en WaterReijk) en de Hanzesteden wordt op deze strategie afgestemd. Meer internationale bezoekers De ondernemers in de vrijetijdssector in Overijssel(vaak familiebedrijven en goed voor 32.870 banen) speelden een cruciale rol bij de totstandkoming van het investeringsvoorstel. Brancheorganisaties, overheden, natuur- en marketingorganisaties, onderwijs en onderzoekinstellingen hebben elkaar gevonden op het gemeenschappelijke thema van de vrijetijdseconomie. Met elkaar maken wij Overijssel interessant voor (internationale) bezoekers. De samenwerking leidde in maart 2016 tot het programma ‘Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016 – 2020’. Voor de uitvoering van dit programma is 40 miljoen euro nodig, geld dat bijeengebracht moet worden door ondernemers uit de sector, het Rijk, provincie en gemeenten en Europa. Van de provincie Overijssel wordt een participatie van 10 miljoen gevraagd. Toerisme topsector in Overijssel De gastvrijheidseconomie is op nationaal niveau niet aangewezen als 'Topsector' in het topsectorenbeleid van de overheid. In Overijssel is toerisme wel opgenomen in het lijstje 'Topsectoren' op de internetpagina van de afdeling economie.  De ambities van het investeringsvoorstel "Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020":

  • • 1.500 extra banen (naar 6% van de Overijsselse werkgelegenheid);
  • • 15% toename buitenlandse bezoekers;
  • • 11% marktaandeel binnenlandse toeristische overnachtingen ( 1 0% in 2015);
  • • € 75 miljoen extra bestedingen.
Meer informatie: www.overijssel.nl/sis/16201615442036.pdf

(omschrijving van de investeringsplannen - pdf) Bewaren