Iedere drie jaar zorgt KIKK ervoor dat de branche RI&E erkend wordt door het Steunpunt RI&E, sociale partners in de recreatiesector en een onafhankelijke Arbo-kerndeskundige. Dat is belangrijk, want als werkgever weet je dan dat je altijd met een actuele RI&E werkt. Ook krijgen bedrijven met minder dan 25 medewerkers vrijstelling van de RI&E-toetsing. Zij hoeven dan dus geen onafhankelijke Arbo-dienst of Arbo-deskundige in te huren om de RI&E te toetsen. Iedere drie jaar zorgt KIKK ervoor dat de branche RI&E erkend wordt door het Steunpunt RI&E, sociale partners in de recreatiesector en een onafhankelijke Arbo-kerndeskundige. Dat is belangrijk, want als werkgever weet je dan dat je altijd met een actuele RI&E werkt. Ook krijgen bedrijven met minder dan 25 medewerkers vrijstelling van de RI&E-toetsing. Zij hoeven dan dus geen onafhankelijke Arbo-dienst of Arbo-deskundige in te huren om de RI&E te toetsen. risico recreatieWeek van de RI&E Deze week, van 13 t/m 17 juni, vindt de week van de RI&E plaats. Centraal staat deze week de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers in het creëren van een gezonde en veilige werkplek. De week van de RI&E wordt georganiseerd door het Steunpunt RI&E. Kijk voor tips en activiteiten op: www.weekvandeRie.nl. Over de RI&E De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk. Risico’s in het bedrijf moet je niet uit de weg gaan. Het is zinvol om bedrijfsrisico’s te inventariseren, omdat het leidt tot acties die (verborgen) knelpunten oplossen. Voor onze branche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegesneden op de recreatiesector en vastgelegd in de cao Recreatie. Ingewikkeld? Dat valt mee. Je moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: de Arbeidsinspectie controleert hier dan ook op. Meer informatie: www.recreatie.dearbocatalogus.nl Bron: www.kikk-recreatie.nl