De gemeenteraad van Lelystad werkt niet mee aan de vestiging van een Leisure Dome in de omgeving van Lelystad Airport. Het complex van leisure-voorzieningen levert teveel concurrentie op voor de binnenstad; een locatie die de gemeente juist wil revitaliseren. De gemeenteraad van Lelystad werkt niet mee aan de vestiging van een Leisure Dome in de omgeving van Lelystad Airport. Het complex van leisure-voorzieningen levert teveel concurrentie op voor de binnenstad; een locatie die de gemeente juist wil revitaliseren.

[caption id="attachment_43483" align="alignright" width="300"]glowgolf glowgolf[/caption]Initiatiefnemer Focus Vastgoed had plannen ontwikkeld voor een indoorhal voor 'family entertainment' op het bedrijfsterrein Lelystad Airport Businesspark. Na een uitgebreide toetsing komt het college tot de conclusie dat het Leisure Dome van (te) beperkte bovenregionale betekenis is en de voorgenomen doorontwikkeling van het stadshart in de weg kan staan. Activiteiten Het plan van Focus Vastgoed omvatte de realisering van een hal met een uitgebreid aanbod aan activiteiten, waaronder een bioscoop, bowling, speelparadijs, gamescentre, casino, glowgolf, lasergame, klimhal en diverse horeca. Voor het plan bij Lelystad Airport heeft het Leisure Dome op de Rodaboulevard in Kerkrade model gestaan. Toetsing Omdat voor realisering van het plan een bestemmingsplanwijziging nodig is, heeft het college uitgebreid onderzoek gedaan naar de wenselijkheid ervan. Belangrijk is de toetsing aan het gemeentelijk beleid. Daarin maakt Lelystad voor wat betreft leisure/ontspanning onderscheid in stedelijke leisure die in het stadshart ontwikkeld wordt en meer grootschalige vormen van leisure met een regionale of nationale betekenis aan de kust of nabij de luchthaven (Structuurvisie Lelystad 2023). [caption id="attachment_43482" align="alignright" width="300"]winkelhart Lelystad winkelhart Lelystad[/caption]Geen medewerking Het beoogde programma voor Leisure Dome, zo blijkt uit de gedane onderzoeken, vertoont (te) sterke overeenkomsten met de plannen voor het stadshart. Realisering van Leisure Dome zou het uitbreiden en optimaliseren van leisurefuncties in het stadscentrum van Lelystad, zoals theater, bioscoop, gamescenter, snooker en dancing in de weg kunnen staan. Daarmee komt het college tot de conclusie dat zij de gemeenteraad niet zal voorstellen medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan. Meer informatie: www.lelystad.nl