Acquire Publishing lanceert deze week een nieuw handboek over de inrichting van openbare ruimte. Alhoewel het boek vooral gericht is op publieke ruimte in stedelijke omgeving, biedt het boek ook nuttige tips en inspiratie voor semi-openbare ruimtes, zoals rond recreatiebedrijven. Het uitgangspunt is immers; het inrichten van 'prettige plekken'. Acquire Publishing lanceert deze week een nieuw handboek over de inrichting van openbare ruimte. Alhoewel het boek vooral gericht is op publieke ruimte in stedelijke omgeving, biedt het boek ook nuttige tips en inspiratie voor semi-openbare ruimtes, zoals rond recreatiebedrijven. Het uitgangspunt is immers; het inrichten van 'prettige plekken'. [caption id="attachment_43415" align="alignright" width="300"]Binnenstad Emmen Stadspark Emmen[/caption] Omdat er weinig informatie ‘bij elkaar’ bleek te zijn over de relatie tussen gebruik en ontwerp en inrichting van 'openbare ruimte' hebben auteurs Rosemarie Maas en Kyra Kuitert, gebaseerd op eigen werk, literatuur- en locatieonderzoek en de input van een brede expertgroep, het boek Prettige Plekken - Handboek Mens & Openbare Ruimte geschreven.
  • Zeven thema’s : aantrekkelijk, sociaal veilig, toegankelijk en bereikbaar, beweegvriendelijk, sociaal, kindvriendelijk, groen.
  • Ruim 500 ontwerprichtlijnen uitgewerkt voor de schaalniveaus blok, buurt en stad en voor pleinen en parken.
  • Concreet en praktisch toepasbaar voor programma’s van eisen, ontwerpen, herontwikkeling, discussie, etc.
  • Leuke ‘weetjes’ en vele niet eerder gepubliceerde richtlijnen.
  • Foto’s van plekken en projecten uit ruim 50 steden in binnen- en buitenland.
De gebruiker staat centraal De richtlijnen in dit handboek zijn gebaseerd op het kijken naar planning en ontwerp door de ‘bril van de gebruiker', de mens. Om in het ontwerp de mens echt centraal te stellen, dient het ontwerp volgens de auteurs aan vier basisvoorwaarden te voldoen. Zij noemen dat de vier V’s:
  • Veiligheid
  • Variatie
  • Verblijf
  • Verplaatsing
Meer informatie: www.prettigeplekken.nl