De gemeente Venlo kiest bij de ontwikkeling van het Kazerneterrein voor relatief veel vermaak bij de ontwikkeling van het nieuwe deel van de binnenstad. In de plannen is o.a. een kabelbaan over de Maas opgenomen. In Nederland zijn er regelmatig plannen (geweest) voor een kabelbaan. Eind juni moet de gemeenteraad nog wel de plannen goedkeuren. De gemeente Venlo kiest bij de ontwikkeling van het Kazerneterrein voor relatief veel vermaak bij de ontwikkeling van het nieuwe deel van de binnenstad. In de plannen is o.a. een kabelbaan over de Maas opgenomen. In Nederland zijn er regelmatig plannen (geweest) voor een kabelbaan. Eind juni moet de gemeenteraad nog wel de plannen goedkeuren. kabelbaan-venloKabelbaan

Het college van Venlo kiest definitief voor de kabelbaan als verbinding tussen KazerneKwartier en binnenstad. Naar verwachting trekt de bijzonderheid van een kabelbaan extra bezoekers naar Venlo. De kabelbaan wordt gerealiseerd onder marktconforme condities en komt voor rekening en risico van de gemeente. Kabelbanen spreken tot de verbeelding van stadsontwikkelaars vanwege de attractiewaarde. Begin 2016 werd in de binnenstad van Groningen een kabelbaanplan ontvouwd. Dat plan is voorlopig in de ijskast gezet. Ook Scheveningen had (in 2011) een plan voor een kabelbaan. Plannen Kazerneterrein Venlo Het Venlose stadsbestuur en de initiatiefnemers van het Fort van Venlo hebben de definitieve plannen voor het KazerneKwartier inmiddels gepresenteerd. Ze hebben gedegen afspraken gemaakt over de verkoop van de gronden en de gebouwen. De gemeenteraad beslist eind juni over de plannen. In een interview op L1 laat wethouder Teeuwen weten dat hij de oude binnenstad en het nieuwe te ontwikkelen terrein aan elkaar wil koppelen. Doordat beide gebieden een eigen karakter en invulling kennen, wordt onderlinge concurrente vermeden en zorgt het juist voor synergie-effecten. De nieuwbouw volgt de contour van het Fort Sint Michiel. Ook de karakteristieke gebouwen op het kazerneterrein blijven behouden. Het KazerneKwartier wordt met de binnenstad verbonden door een kabelbaan. Het Fort van Venlo biedt grootschalige leisure en pleasure. Het fort, het Leisure Dome en de Authentic Food & Handmade Market vormen een unieke combinatie van activiteiten. Deze ontwikkeling maakt van Venlo een aantrekkelijke woon- en werkstad en zorgt ervoor dat de maatschappelijke voorzieningen in de toekomst op niveau kunnen blijven. De trend: Steeds vaker wordt er in binnensteden ruimte vrijgemaakt voor 'leisure'. Dat is mede een gevolg van de lastige situatie van het winkellandschap. Winkelgebieden en binnensteden dienen een meerwaarde te bieden ten opzichte van online bestellen en dat is mogelijk door aantrekkelijke gebieden te ontwikkelen waar fun-shoppen en vermaak (leisure) onderdeel van uitmaken. Meer informatie: www.kazernekwartier.nl