Tijdens de beurs Support 2016 is het 'Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid' (NLKT) gelanceerd. Het betreft een 'light'-versie van het Internationaal Toegankelijkheids Symbool ((ITS) en belooft de bezoeker de basisvoorzieningen op het gebied van algemene toegankelijkheid. Tijdens de beurs Support 2016 is het 'Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid' (NLKT) gelanceerd. Het betreft een 'light'-versie van het Internationaal Toegankelijkheids Symbool ((ITS) en belooft de bezoeker de basisvoorzieningen op het gebied van algemene toegankelijkheid.

[caption id="attachment_43328" align="alignright" width="300"]het nieuwe keurmerk-logo het nieuwe keurmerk-logo[/caption] Geen splitsing per beperking Er is volgens initiatiefnemer Gerard de Nooij (ongehinderd.nl) bewust voor gekozen om een algemeen keurmerk te bieden. Hierin wordt rekening gehouden met mensen met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond. De Nooij: "De keuze voor een algemeen keurmerk wordt breed gedragen in onze achterban. Het is bovendien minder complex om te communiceren." Ook voor de keurmerk-sceptici had De Nooij een boodschap: "Het zijn vooral mensen die zelf geen beperking hebben die sceptisch zijn over dit keurmerk. Als je een beperking hebt, dan is goede en betrouwbare informatie voorafgaand aan je reis essentieel. Dit keurmerk voorziet daarin." Tweede kamerlid Otwin van Dijk was naar de Supportbeurs gekomen om de lancering van het keurmerk te ondersteunen. (zie ook onderstaand filmpje met zijn uitleg) Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid - Otwin van Dijk from Keurmerk Toegankelijkheid on Vimeo. Het keurmerk is momenteel beschikbaar voor de volgende sectoren:

  • Hotels en logiesverstrekkers
  • Restaurants en cafés
  • Detailhandel
  • Bioscopen
Hoe kom je in aanmerking voor een keurmerk?

Ondernemers kunnen hun eigen bedrijf aanmelden voor een keurmerk, maar ook gasten kunnen hun favoriete bedrijf nomineren. Na de aanmelding volgt een controle door een bouwkundig specialist. De toegankelijkheid wordt beoordeeld aan de hand van vijf pijlers:

  1. Toegankelijke entree
  2. Toegang tot goederen en diensten
  3. Toegang tot toiletten
  4. Assistentie en bejegening
  5. Toegankelijkheidsinformatie

[caption id="attachment_43327" align="alignright" width="300"]NHow Rotterdam krijgt het eerste keurmerk uit handen van Otwin van Dijk NHow Rotterdam krijgt het eerste keurmerk uit handen van Otwin van Dijk[/caption] Eerste bedrijven met een keurmerk Tijdens de lancering van het NLKT werden ook de eerste keurmerken uitgereikt aan Pathé bioscoop Maastricht en Nhow Hotel Rotterdam. (NH Hoteles). De directies van beide ketens beloofden in Utrecht een inspanningsverplichting om zo snel mogelijk meerdere van hun vestigingen te laten voldoen aan de voorwaarden van het keurmerk. Meer informatie: www.keurmerktoegankelijkheid.nl