De gebeurtenissen in Parijs, Brussel en Keulen de afgelopen maanden hebben zichtbare en onzichtbare gevolgen gehad voor de manier waarop de veiligheid in de publieke ruimte en tijdens evenementen wordt gewaarborgd. Op evenementen en andere samenscholingen (bijvoorbeeld in attractieparken) komen grote groepen mensen samen. De gebeurtenissen in Parijs, Brussel en Keulen de afgelopen maanden hebben zichtbare en onzichtbare gevolgen gehad voor de manier waarop de veiligheid in de publieke ruimte en tijdens evenementen wordt gewaarborgd. Op evenementen en andere samenscholingen (bijvoorbeeld in attractieparken) komen grote groepen mensen samen.

[caption id="attachment_43290" align="alignright" width="300"]passion Op 3 juni wordt een lezingenprogramma georganiseerd rondom de beveiliging van paasevenement The Passion, twee dagen na de aanslagen in Brussel.[/caption] Op 2 juni 2016 opent de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC) haar poorten op vliegveld Twenthe. Het grootste multidisciplinair vakevenement voor veiligheids- en eventprofessionals. Drie dagen lang is de voormalige vliegbasis bij Enschede hèt verbindingsplatform voor organisatoren, hulpverleners, beveiligers, vakorganisaties en aanbieders van producten en diensten. Er wordt op de beurs niet alleen gekeken naar bedreigingen vanuit terrorisme, maar ook andere oorzaken kunnen voor grote problemen zorgen zoals extreem weer, industriële rampen, verkeerscalamiteiten, natuurbranden of infectieziekten. De beurs is gratis te bezoeken. Meer informatie en aanmelden: www.exporic.nl