De Raad voor Cultuur heeft bekend gemaakt welke van de 118 subsidieaanvragen van culturele instellingen worden gehonoreerd. Voor 77 instellingen was het advies direct positief, al werd niet altijd het volledig aangevraagde bedrag gehonoreerd. Bij 27 partijen werd het voorstel definitief afgewezen en 14 instellingen komen in aanmerking voor een herkansing. De Raad voor Cultuur heeft een bedrag van 220 miljoen te verdelen. De Raad voor Cultuur heeft bekend gemaakt welke van de 118 subsidieaanvragen van culturele instellingen worden gehonoreerd. Voor 77 instellingen was het advies direct positief, al werd niet altijd het volledig aangevraagde bedrag gehonoreerd. Bij 27 partijen werd het voorstel definitief afgewezen en 14 instellingen komen in aanmerking voor een herkansing. De Raad voor Cultuur heeft een bedrag van 220 miljoen te verdelen.

[caption id="attachment_43181" align="alignright" width="300"]Het Scheepvaartmuseum Amsterdam zit in de gevarenzone. Zij kunnen nog wel een nieuw voorstel indienen. Het Scheepvaartmuseum Amsterdam zit in de gevarenzone. Zij kunnen nog wel een nieuw voorstel indienen.[/caption] Musea, theaters, en meer... In het advies motiveert de raad welke culturele instellingen volgens hem vanaf 2017 in aanmerking komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). De aanvragen zijn door de raad beoordeeld op basis van de criteria kwaliteit, educatie en participatie, maatschappelijke waarde (waaronder publieksbereik en ondernemerschap) en geografische spreiding. Het gaat om subsidieaanvragen van zeer uiteenlopende culturele organisaties: van symfonieorkesten tot musea, van jeugdtheatergezelschappen tot presentatie-instellingen. De raad heeft bij de beoordeling van de aanvragen ook het functioneren van de instelling in de afgelopen periode betrokken. Musea die definitief werden afgewezen zijn o.a.: Bonnefantenmuseum, Geofort, Museum voor communicatie, Museum Oud Amelisweerd en het Vincent van Gogh Huis. Gevolgen van recente bezuinigingen De Raad voor Cultuur complimenteert de instellingen die zich na de bezuinigingen van de afgelopen jaren knap hebben herpakt. De raad vindt dat zij over het algemeen goede plannen hebben ontwikkeld en ook over hun artistieke niveau is de raad meestal tevreden. Maar achter de schermen laten de geslonken budgetten wel diepe sporen na: het zijn vooral de makers, kunstenaars en het personeel die financieel de klappen opvangen. Zij werken vaker in deeltijdaanstellingen, als zzp’er en voor relatief zeer lage vergoedingen. Inspelen op veranderingen Minister Bussemaker (OCW) is van mening dat de rijkssubsidiëring van het cultuurbestel toe is aan een herijking. Trends en ontwikkelingen in en buiten de cultuursector maken het nodig de functie van de BIS en cultuurfondsen opnieuw helder te beschrijven en meer in verband te brengen met het lokale cultuurbeleid. De raad stelt de volgende stappen voor:

  • Ga opnieuw na welke voorzieningen er binnen en tussen disciplines minimaal aanwezig moeten zijn in een landelijke, culturele basisinfrastructuur.
  • Bepaal welke ondersteunende functies (bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, cultuureducatie, digitalisering) landelijk nodig zijn voor een florerend cultureel klimaat
  • Nodig stedelijke regio’s uit met plannen te komen voor een regionale, culturele infrastructuur. De raad ziet in dit opzicht al interessante initiatieven in het land. Verleen als Rijk, naast directe financiering aan BIS-instellingen, medefinanciering aan deze plannen als ze voldoen aan vooraf te stellen criteria.

Meer informatie: www.cultuur.nl