In de jongste editie van brancheblad Recreactie wordt de opvang van asielzoekers in een vakantiepark van verschillende kanten bekeken; wat zijn de regels? Hoe zit het met de kosten/baten? Hoe reageren vakantiegasten en de omgeving? Levert de omvorming toeristische schade op en valt die te verhalen? En er zijn praktijkvoorbeelden waarbij een compleet park werd ingezet tegenover slechts enkele accommodaties. In de jongste editie van brancheblad Recreactie wordt de opvang van asielzoekers in een vakantiepark van verschillende kanten bekeken; wat zijn de regels? Hoe zit het met de kosten/baten? Hoe reageren vakantiegasten en de omgeving? Levert de omvorming toeristische schade op en valt die te verhalen? En er zijn praktijkvoorbeelden waarbij een compleet park werd ingezet tegenover slechts enkele accommodaties.recreactieOpvang vluchtelingen

Ook het idee om slecht renderende vakantieparken uit de markt te nemen door ze om te vormen tot asielopvang komt aan bod. Op deze website omschreef ZKA leisure deze optie al eerder in het artikel: Noodlijdende recreatiebedrijven als vluchtelingenopvang? Een park als permanente opvang is niet zo makkelijk. Als permanente bewoning niet is toegestaan, dan kan dat ook niet het geval zijn met asielzoekers. Het COA geeft een toelichting: "De huisvesting via deze regeling is per definitie tijdelijk van aard. Er staat een maxilmale termijn van 24 maanden op." Andere onderwerpen die in deze editie van Recreactie aan bod komen:

  • In stapjes naar een scherpere positionering: Een praktijkverhaal van twee ondernemers (De Wilgenwaerd en watersportcamping Heeg) die er voor kozen om hun doelgroepaanpak te wijzigen.
  • Visie van de nieuwe RECRON directrice: Monique van der Sanden: Na enkele maanden inwerkperiode (vanaf 4 januari) deelt de directrice in het blad haar plannen: "De focus is gericht op belangenbehartiging en lobbywerk. Die moeten versterkt worden." Ook wil Van der Sanden het imago van de recreatiesector oppoetsen.
  • De Toekomst van het kamperen; de uitkomsten van 3 brainstormsessies in het land.
  • Slim inventarisatiebeheer: enkele praktische tips door inventariswinkel Marindex
www.recron.nl/recreactie