De pensioneringsgolf in de VS zorgt vele uren extra vrijetijdsbesteding. De invuling van vrije tijd wordt steeds minder incidenteel, en steeds meer structureel. Het onderzoek 'Leisure in retirement', uitgevoerd in opdracht van Merryll Lynch (bank), beschrijft de kenmerken en ontwikkelingen van de vrijetijdsbesteding van de grote groep 'boomers' rond de pensioenleeftijd. De pensioneringsgolf in de VS zorgt vele uren extra vrijetijdsbesteding. De invuling van vrije tijd wordt steeds minder incidenteel, en steeds meer structureel. Het onderzoek 'Leisure in retirement', uitgevoerd in opdracht van Merryll Lynch (bank), beschrijft de kenmerken en ontwikkelingen van de vrijetijdsbesteding van de grote groep 'boomers' rond de pensioenleeftijd.pensioen

Voor de komende 20 jaar wordt gerekend op 2,5 biljoen (biljoen = 1000 miljard) uren aan extra vrijetijdsbesteding van de mensen die de komende jaren met pensioen gaan in de  Verenigde Staten. Enkele uitkomsten van het onderzoek:

 • De overgrote meerderheid (92%) van de gepensioneerden zegt dat het bereiken van de pensioenleeftijd zorgt voor meer vrijheid en flexibiliteit in hun leven; ongeacht de financiële situatie.
 • 88% van de doelgroep ziet het pensioen als een start van een nieuwe periode.
 • 95% van de pensionado's prefereert 'mooie ervaringen' boven het 'bezit van mooie spullen'.
 • 85% van de respondenten zegt dat pensioen kansen biedt om meer tijd te besteden aan persoonlijke contacten met familie en vrienden.
 • De reisindustrie die focust op gepensioneerden staat aan de vooravond van een spectaculaire groei, die kan uitkomen op een waarde van $ 4,6 biljoen over een periode van 20 jaar.
 • Slecht weinig gepensioneerden maken vooraf vastomlijnde plannen voor hun nieuwe levensfase; met zelfs 53% die vooraf helemaal geen plannen heeft gemaakt.
 • De sociale component wordt belangrijker; 'Met wie je op pad gaat' heeft een hogere prioriteit dan 'de gekozen activiteit' (zegt 61% v/d respondenten)
 • Genereus: Drie op de tien gepensioneerden betaalde de rekening voor recreatie-activiteiten van hun vrienden of familie in de afgelopen 12 maanden.
Pensionering in vier fasen

De studie onderscheidt vier fasen waar mensen doorheen gaan om te beslissen hoe zij hun verdere 'leven zonder werk' inrichten. Elke fase kent eigen ervaringen, prioriteiten en verbindingen.

 1. pre-pensioentijd: waarin afscheid genomen wordt van het werk en vooruit gekeken naar de pensionering. (5 jaar voor het pensioen) Het is een stressvolle tijd waarop mensen bezig zijn met twee werelden; de huidige werkomgeving en de nieuwe omstandigheden. Er wordt volop gedroomd over leuke activiteiten, maar dat gebeurt vooral vrij ongestructureerd.
 2. Bevrijding en jezelf herontdekken (1e één a twee jaar van het pensioen): Pas na de officiële pensioendatum voelen veel mensen zich pas echt bevrijd om te kiezen voor de tijdsinvulling die ze echt leuk vinden. In deze fase wordt relatief veel aandacht besteed aan activiteiten met als thema 'persoonlijke groei' en 'avontuur'. Er wordt ook nog veel vastgehouden aan activiteiten die men ook deed vóór de pensionering.
 3. Meer vrijheid en nieuwe keuzes (3 - 15 jaar na pensioengrens); Veel mensen hebben een gewenningstijd nodig. Pas na zo'n drie jaar worden er vaak structureel andere keuzes gemaakt. Senioren ontlenen bijvoorbeeld ook hun identiteit aan de keuzen die zij maken in de vrije tijd. Op het gebied van keuzes in vrije tijd worden activiteiten die een bijzondere beleving bieden belangrijker. Dat zijn niet alleen spektakelbelevenissen, maar ook 'quality time' met vrienden en familie.
 4. Berusting en zelfstandigheid (+ 15 jaar); Naarmate men ouder wordt veranderen ook de prioriteiten; mede door fysieke en financiële beperkingen. Daarbij wil men zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven.

Bron en meer informatie: www.ml.com Een goede samenvatting van het onderzoek (Engelstalig): www.huffingtonpost.com