De provincie Utrecht lanceert 'het Routebureau'. Dit is het resultaat van een proces waarin alle betrokken partijen met elkaar hebben nagedacht over nieuwe vormen van beheer van routenetwerken en recreatieterreinen en over innovatie van het aanbod voor inwoners en bezoekers. Samen met de betrokken partijen wordt nagedacht over de concrete uitwerking van het Routebureau. De provincie Utrecht lanceert 'het Routebureau'. Dit is het resultaat van een proces waarin alle betrokken partijen met elkaar hebben nagedacht over nieuwe vormen van beheer van routenetwerken en recreatieterreinen en over innovatie van het aanbod voor inwoners en bezoekers. Samen met de betrokken partijen wordt nagedacht over de concrete uitwerking van het Routebureau.rondje utrechtBetere benutting terreinen en routes

Uit onderzoek naar recreatieterreinen blijkt dat de economische potentie van terreinen en routes meer benut kan worden en de samenhang en kwaliteit versterkt kan worden. Daarnaast verandert de vraag van inwoners en bezoekers waardoor innovaties in het aanbod nodig zijn. Met alle gemeenten en organisaties die terreinen en routes beheren heeft de provincie Utrecht in een aantal werksessies gezocht naar een nieuw beheerconcept voor routes en zijn verbeteringen in kaart gebracht. Functie Routebureau Door de centrale ligging is de rijkdom aan landschappen en erfgoed van de provincie Utrecht in potentie groot; in dertig minuten kan iemand bijvoorbeeld vanaf Utrecht en Amersfoort naar zes verschillende landschappen fietsen. Het Routebureau wordt de spil voor alle routes in de provincie Utrecht. Het gaat om de fiets, wandel, ruiter, mountainbike en vaarroutes . Naast het beheer van routes zal het Routebureau coördineren tussen partijen, monitoren, kennis ontwikkelen en innoveren. Doel is de verbetering van de kwaliteit en bereikbaarheid van alle prachtige plekken in de provincie Utrecht. Hiermee ontstaat een modern en samenhangend aanbod van recreatiemogelijkheden voor inwoners en bezoekers van de regio. Resultaten onderzoek als stimulans Tegelijkertijd heeft Provincie Utrecht ook een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik en de economische potentie van de recreatieterreinen. Van 18 recreatieterreinen is een foto gemaakt van het huidige gebruik: aantal bezoekers, herkomst, waardering en gemiddelde besteding. Het onderzoek creëert hiermee bruikbare informatie over het bestedingspatroon van de bezoekers en de waardering van de recreatieterreinen in de provincie Utrecht. De provincie wil door het ontsluiten van deze kennis recreatiekansen beter benutten en het aantal dagtochten en bestedingen stimuleren. De onderzoeksresultaten zijn te downloaden. Visie Recreatie en Toerisme 2020 Met de Visie Recreatie en Toerisme 2020 (gepubliceerd in mei 2012) wil de provincie in samenwerking met partners werken aan de (boven) lokale routestructuren en nieuwe vormen van beheer van recreatie terreinen. Het ontsluiten van de onderzoeksgegevens van de recreatieterreinen en het oprichten van een Routebureau in samenwerking met gemeenten en terrein beherende organisaties sluit hier goed bij aan. Doel is een modern en samenhangend aanbod van recreatiemogelijkheden voor de inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht. Bron: provincie Utrecht