De dijkversterking van de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen wordt aangegrepen voor verdere toeristisch- recreatieve ontwikkeling. In de plannen wordt o.a. een watersportstrand gerealiseerd en geïnvesteerd in een Riviercruisehaven. Rijkswaterstaat, de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland ondertekenden drie convenanten om de Lelystadse kust veilig en recreatief te ontwikkelen. De dijkversterking van de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen wordt aangegrepen voor verdere toeristisch- recreatieve ontwikkeling. In de plannen wordt o.a. een watersportstrand gerealiseerd en geïnvesteerd in een Riviercruisehaven. Rijkswaterstaat, de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland ondertekenden drie convenanten om de Lelystadse kust veilig en recreatief te ontwikkelen. Aanleiding

De gemeente Lelystad signaleert dat de ontwikkelingen in het kustgebied zijn gestagneerd. Belangrijke oorzaken zijn de nieuwe economische realiteit, en een veranderende behoefte van de consument waar-door het vrijetijdsaanbod minder goed aansluit op de vraag. Bovendien is de kust door de wijdsheid al snel een kille, winderige plek, en is momenteel het aantal plekken waar je echt gebruik kan maken van het water beperkt, er zijn bijvoorbeeld weinig stranden. De kustlijn is bovendien lang en de (toeristische) trekpleisters liggen versnipperd in het gebied; de onderlinge afstanden zijn groot. Dit maakt het lastig om een levendige sfeer aan de kust te creëren. [caption id="attachment_41694" align="alignright" width="300"]Bataviahaven Bataviahaven[/caption] Vijf deelprojecten Een van de convenanten heeft betrekking op de businesscase “regionale ontwikkeling vrijetijdseconomie Flevoland-Lelystad”. In deze business case, opgesteld door Bureau Buiten, zijn 5 concrete plannen opgenomen. Het gaat om:

  1. de realisatie van het strand ten behoeve van diverse watersporten: het aanleggen van een zandstrand aan de strekdam Markerwaarddijk nabij de Hurkende man. Het surfstrand is een burgerinitiatief onder de naam Hoekipa Dijk, dat uit het “Dijk van een idee”-project naar voren is gekomen. Vervolgens is Stichting Hoekipa Dijk opgericht om een watersportlocatie, met name voor kite- en windsurf, op deze plek te realiseren. Het strand zal echter een bredere groep water-sporters kunnen bedienen. Denk bijvoorbeeld aan kanoërs en SUP’ers die opstappen bij de Hurkende Man, met de Marker Wadden als reisdoel.
  2. Lelystad laten uitgroeien tot de riviercruisehaven van Flevoland: Deze uitbreiding van de voorzieningen zorgt ervoor dat de Bataviahaven voor rederijen aantrekkelijker wordt als bestemming en als vertrek‐ en aankomstlocatie. De Bataviahaven laat een groei zien, zowel als bestemming en als Turn Around haven. Het is een goede locatie, met ruime afmeermogelijkheden, een centrale ligging in Nederland dichtbij Amsterdam en een goede bereikbaarheid voor passagiers en vrachtauto’s die de schepen bevoorraden
  3. herinrichting van een deel van de Oostvaardersdijk tot wandel- en fietsboulevard: het realiseren van een wandel- en fietsboulevard op een deel van de Oostvaardersdijk. Er wordt een koppeling gemaakt met de WaterWandelRoute (punt 4)
  4. de aanleg van een aansprekende, educatieve waterwandelroute en de versterking: het realiseren van een informatieve en educatieve wandelroute langs de Lelystadse kust van 8 kilometer. Flevoland is het land van water, dijken en polders. Lelystad heeft een boulevard met potentie langs de kust van het Markermeer en de Bataviahaven.
  5. verlenging van het ATB-parcours Mountaindijken: De ambitie is om Lelystad als de mountainbike-hotspot van Nederland neer te zetten. Geïnspireerd op de prachtige bergpaden in het buitenland bieden de dijken een unieke kans: nergens in Nederland vind je zoveel hoogteverschil.
Wie gaat dat betalen?

Met het totale project van de dijkversterking/ontwikkeling is een bedrag van 158 miljoen gemoeid. De vijf toeristische projecten vragen om een investering van 3,7 miljoen. Daarvan wordt 2,7 miljoen betaald door de provincie Flevoland en 1 miljoen door de gemeente Lelystad. in 2020 moet het project klaar zijn. Meer informatie: www.flevoland.nl Red.: Kustlocaties zijn van oudsher al aantrekkelijke plekken voor toeristisch recreatieve ontwikkeling. War voorheen alleen de Noordzeekust werd gezien als 'kustlocatie', zien we steeds vaker dat ook binnenwater met succes een eigen 'strandontwikkeling' krijgt. Zie ook artikel: Bungalowlocaties aan strand in het binnenland