Ondernemers en andere organisaties die een nieuwe invulling willen geven aan een monument kunnen ook nog de komende vijf jaar gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten. Minister Bussemaker (OC&W) maakte bekend dat de looptijd is verlengd tot tot 1 oktober 2021. Ondernemers en andere organisaties die een nieuwe invulling willen geven aan een monument kunnen ook nog de komende vijf jaar gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten. Minister Bussemaker (OC&W) maakte bekend dat de looptijd is verlengd tot tot 1 oktober 2021.

[caption id="attachment_41118" align="alignright" width="300"]De Hallen: centrale overloop die de verschilende hallen (food, film, bibliotheek, ambacht, buiten) verbindt De Hallen: centrale overloop die de verschillende hallen (food, film, bibliotheek, ambacht, buiten) verbindt[/caption] De herbestemmingsregeling werd in 2011 ingesteld voor een periode van vijf jaar en eindigt op 1 oktober 2016, net voor de jaarlijkse aanvraagperiode. De afgelopen jaren is gebleken dat de subsidie in belangrijke mate heeft bijgedragen aan succesvolle herbestemmingen. Daarom is besloten de regeling te verlengen met een nieuwe periode van 5 jaar. Zie ook ons recente artikel over herbestemming van een oude tramremise in tot De Hallen in Amsterdam, met o.a. een foodcourt, bioscoop, kleine ambachten, hotel en winkeltjes. Red.: Met het gebruik van een monument als vestigingslocatie kan een bedrijf inspelen op de trend: 'behoefte aan authenticiteit.' Natuurlijk moet een locatie wel passen bij je gewenste uitstraling. Ook brengt een ontwikkeling in een monument de nodige beperkingen met zich mee en bepaald de fysieke structuur van de locatie de randvoorwaarden. Meer informatie: www.monumenten.nl/onderhoud-en-restauratie/subsidie-voor-herbestemming