Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft vanaf vandaag nieuwe subsidiemogelijkheden voor ondernemers die willen innoveren. In totaal komt er in 2016 € 40 miljoen beschikbaar. Het geld is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van de drie provincies en de vier steden. Tot en met 2020 komt circa € 200 miljoen beschikbaar om innovatie in het mkb aan te jagen. Deze financiële impuls draagt bij aan een innovatieve, duurzame economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft vanaf vandaag nieuwe subsidiemogelijkheden voor ondernemers die willen innoveren. In totaal komt er in 2016 € 40 miljoen beschikbaar. Het geld is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van de drie provincies en de vier steden. Tot en met 2020 komt circa € 200 miljoen beschikbaar om innovatie in het mkb aan te jagen. Deze financiële impuls draagt bij aan een innovatieve, duurzame economische ontwikkeling van Noord-Nederland. [caption id="attachment_41217" align="alignright" width="223"]innovatie in schone energie innovatie in schone energie[/caption] De subsidiemogelijkheid is verdeeld over een aantal regelingen. In een toelichting geeft SNN aan dat de meeste regelingen worden getoetst aan de maatschappelijke uitdagingen die zijn geformuleerd:
  • zekere, schone en efficiënte energie
  • schone, veilige watervoorziening
  • gezondheid, demografie en welzijn
  • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
De programma's die zijn opengesteld zijn: VIA regeling De VIA-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. Tender Valorisatie 2016 De Tender Valorisatie 2016 stimuleert mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen om tot kansrijke innovaties te komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. Call Proeftuinen 2016 De call Proeftuinen 2016 faciliteert innovatieclusters met het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Mkb-bedrijven kunnen binnen deze proeftuinen sneller hun innovatieve projecten ontwikkelen en testen en daarmee sneller naar de markt brengen. Call Kennisontwikkeling 2016 De call Kennisontwikkeling 2016 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen te onderzoeken hoe zij nieuwe kennis kunnen aanboren, doorontwikkelen en toepassen. Ondernemers die twijfelen of hun innovatie past binnen een van de regelingen kunnen bij SNN een quick scan aanvragen. Meet informatie: www.echteinnovaties.nl