Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de Lokale Ontwikkelstrategie (LOS) voor Zuidwest Drenthe vastgesteld. Daarmee wordt een start gemaakt met de uitvoering van een nieuwe LEADER-periode waarin voor het gebied Zuidwest Drenthe samen met de ondernemers en inwoners een programma wordt uitgevoerd om de (vrije)tijdseconomie en de leefbaarheid van het platteland te stimuleren. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de Lokale Ontwikkelstrategie (LOS) voor Zuidwest Drenthe vastgesteld. Daarmee wordt een start gemaakt met de uitvoering van een nieuwe LEADER-periode waarin voor het gebied Zuidwest Drenthe samen met de ondernemers en inwoners een programma wordt uitgevoerd om de (vrije)tijdseconomie en de leefbaarheid van het platteland te stimuleren.logo_eu_landbouwfonds

Indienen van projecten kan wanneer POP3 wordt opengesteld (Verwachting medio februari 2016). Dit programma is in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken opgesteld. De provincie Drenthe draagt 2,4 miljoen cofinanciering bij en de Europese Unie doet eenzelfde bedrag. De deelnemende gemeenten dragen elk minimaal €100.000,- bij en de overige financiering bestaat uit private bedragen. Meer informatie: Leader Zuidwest Drenthe