Half december melden we nog dat minister Schultz van plan was om de regels m.b.t. kustbebouwing te versoepelen en meer over te dragen aan de regio. Naar aanleiding van veel maatschappelijke onrust en weerstand bij diverse politieke partijen (o.a. coalitiepartner PvdA) heeft de minister de plannen weer ingetrokken. Half december melden we nog dat minister Schultz van plan was om de regels m.b.t. kustbebouwing te versoepelen en meer over te dragen aan de regio. Naar aanleiding van veel maatschappelijke onrust en weerstand bij diverse politieke partijen (o.a. coalitiepartner PvdA) heeft de minister de plannen weer ingetrokken.

[caption id="attachment_40964" align="alignright" width="300"]strand bij Egmond strand bij Egmond[/caption]Op naar een kustpact Tegenover de NOS verklaart Schultz dat zij nog wel achter de plannen staat, maar dat de maatschappelijke onrust en hevige reactie er voor hebben gezorgd dat ze de plannen terugtrekt. Ze verzet zich tegen het beeld dat is geschetst waarin de hele Nederlandse kust kan worden volgebouwd. Het handhaven van de oude regeling ziet ze niet als een nederlaag: "Maar het is ook mooi te zien dat zoveel mensen van de kust houden. Het is niet de intentie om het karakter van de kust te veranderen. Ik hou ook van een lege kust." De minister wil nu met alle betrokkenen aan tafel te gaan om te komen tot een zogenaamd 'kustpact', waarin afspraken kunnen worden gemaakt over gewenste (en ongewenste) ontwikkelingen. Zie artikel + interview op www.nos.nl Natuurorganisaties blij Bij Natuurmonumenten wordt verheugd gereageerd op de belofte om het bouwverbod te handhaven en een nationaal kustpact te sluiten. Natuurmonumenten was er niet van overtuigd dat de kust, onder de nieuwe regeling, voldoende beschermd zou kunnen worden: "Natuurwetgeving biedt de kust onvoldoende bescherming, in tegenstelling tot uitspraken eerder van de minister. Het strand valt nagenoeg buiten iedere bescherming. Grote delen van het duin, zogenoemde natura-2000 gebieden, vallen onder de natuurwet waardoor plant- en diersoorten beschermd zijn. In die natuurgebieden mag gebouwd worden mits natuurdoelen niet worden geschaad. Het landschap echter, met waarden van rust, donkerte, stilte en weidsheid, wordt geheel niet beschermd. Die dreigt verloren te gaan als de minister het eerder genomen besluit zou hebben doorgezet." Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl Consensus over 'een mooie kust' In oktober, toen de plannen voor het eerste besproken werden liet de RECRON al weten dat zij geen voorstander zijn van het volbouwen van de Nederlandse kust: "“De steeds groter wordende vraag van de consument voor strandslaaphuisjes kan ook zorgen voor overbebouwing waardoor de Zeeuwse kust de unieke schoonheid kan verliezen. Daarom is bebouwing aan de kust maatwerk. RECRON adviseert haar leden dan ook om bij nieuwe plannen in overleg te treden met relevante stakeholders in de omgeving, om de juiste balans te vinden tussen natuurbeleving, economische impact, leefomgeving en recreatie." Het Waterschap Scheldestromen, verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse kust, was verbaasd over de ophef die is ontstaan over de nieuwe plannen: "Uit oogpunt van veiligheid (ruimte voor toekomstige kustversterkingen), beheer en onderhoud zal het waterschap niet toestaan dat er overal aan de kust gebouwd wordt. In Zeeland zal dit alleen worden toegestaan op enkele geconcentreerde locaties, zoals nu ook al van toepassing is in Vlissingen en Cadzand. Buiten de bebouwingscontouren kunnen er onder voorwaarden op afzonderlijke locaties ook ontwikkelingen worden toegestaan. Het waterschap kiest hier voor een innovatieve benadering en maatwerkoplossingen." (zie Volledig persbericht Scheldestromen) Meer informatie: Campagnewebsite www.beschermdekust.nl Vragen en Antwoorden over Kustbebouwing op www.rijksoverheid.nl / + beantwoording kamervragen minister Schultz (pdf)