Het boek ‘Ondernemen met natuur - tips voor grondeigenaren’ is mede ontstaan doordat subsidies aan terreinbeheerders steeds verder worden teruggeschroefd. Voor ondernemers in de recreatiesector (gevestigd in een natuurlijke omgeving) is de publicatie ook bijzonder interessant. Zij focussen zich nu vooral op het ‘verdienmodel recreatie’; terwijl er nog zoveel meer waarde te vinden is. Het boek ‘Ondernemen met natuur - tips voor grondeigenaren’ is mede ontstaan doordat subsidies aan terreinbeheerders steeds verder worden teruggeschroefd. Voor ondernemers in de recreatiesector (gevestigd in een natuurlijke omgeving) is de publicatie ook bijzonder interessant. Zij focussen zich nu vooral op het ‘verdienmodel recreatie’; terwijl er nog zoveel meer waarde te vinden is.505grootRecreatie, horeca en toerisme

Dit zijn de onderwerpen die voor veel lezers van Pretwerk.nl dicht bij hun dagelijkse praktijk liggen. Die onderwerpen vinden we vooral terug in de hoofdstukken ‘Publiekstrekkers’, ‘Recreatie en Sport’ en de paragraaf over recreatiewoningen binnen hoofdstuk ‘Huizen en ander rood’. Maar ook in de andere hoofdstukken kunnen recreatie-ondernemers hun (maatschappelijke) rol terugvinden. Natuur en landschap is immers de basis voor de beleving van veel bezoekers. Naast een indeling met hoofdstukken en paragrafen somt het boek, aan de hand van genummerde bullitpoints, de praktische aanbevelingen op. Zo komen we in het hoofdstuk ‘Publiekstrekkers’ de volgende onderwerpen tegen: 120. Hotel als economische drager; 121. Pretpark als economische drager (Efteling-natuur); 122. Klimbos als economische drager; 123. Dagrecreatie; 124. Grote groepen; 125. Landschappelijk ondernemen; 126. Verhuur aan een cateraar; 127. Landgoederen met een publieksfunctie; 128. Trouwen in het bos; 129. Topkok; 130. Horeca samen met een natuurorganisatie; 131. Arrangementen met horeca; 132. Arrangementen met grote restaurants; 133. Arrangementen met horeca. Deze opsomming is bedoeld ‘ter illustratie’. Er worden op deze wijze bijzonder veel ideeën aangedragen. [caption id="attachment_40183" align="alignright" width="300"]boeren en natuur boeren en natuur[/caption] Niet-recreatie Veel campings, bungalowparken en andere recreatiebedrijven die zijn gevestigd in de groene omgeving focussen (natuurlijk) vooral op de recreatieve activiteiten. De ondernemers zijn vaak ook eigenaar van gronden met bestemmingsplan ‘natuur’. Die worden over het algemeen gezien als ‘onrendabel’ en/of ‘ter ondersteuning aan de recreatieve bedrijfsvoering.’. Dit boek geeft een overzicht van zo veel meer mogelijkheden om kosten te besparen of inkomsten te verhogen ‘met natuur’. De hoofdstukindeling geeft al een beeld van de veelheid aan economische peilers:

 • Tips voor overheden
 • Productie
 • Gezondheidszorg
 • Publiekstrekkers
 • Recreatie en Sport
 • Jeugd
 • Boeren en natuur
 • Huizen en ander rood
 • Maatschapelijke diensten
 • Gebiedsaanpak
 • Schenkingen en fondsen
 • Sponsoring en co-branding
 • Kostenbesparing
 • Wat er nog meer kan

In 24 interviews, die door het boek zijn verspreid, vertellen particuliere landgoedeigenaren en terreinbeherende instanties hoe zij in de praktijk komen tot een gezonde bedrijfsvoering. Het boek geeft als hoofddoelstelling: “Er kan veel! Natuurbeheer kan zonder subsidie en dat illustreren diverse landgoederen.” (Red.:)Aanrader Het boek is geschreven door Hans Kamerbeek en wordt uitgegeven door Uitgeverij Matrijs. Het boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Federatie Particulier Grondbezit en met ondersteuning van diverse instanties die actief zijn op het gebied van natuur en landschap. Met 208 pagina's en 350 tips is het een zeer gedegen publicatie geworden. Toch is het een overzichtelijk boek, met volop ideeën en inspiratie voor iedereen die (ook bedrijfsmatig) actief is in een natuurlijke omgeving. De prijs is bijzonder schappelijk; €24,95 t/m mei 2016 - Voor actuele prijs, en bestelinformatie zie de website van Uitgeverij Matrijs