Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd met 1,11 procent. Per 1 januari 2016 gelden volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ook nieuwe regels voor het minimumloon.

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd met 1,11 procent. Per 1 januari 2016 gelden volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ook nieuwe regels voor het minimumloon. Dat meldt FNV Recreatie. De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van de leeftijd van de werknemer. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan: op 1 januari en 1 juli. In de tabel op Rijksoverheid.nl staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2016.