Water blijft een grote trekpleister. Dat blijkt o.a. uit investeringskeuzes van diverse provincies. Ook Overijssel ziet kansen voor waterrecreatie. In het e-magazine ‘Samen sterker in Gastvrij Overijssel’ komt de lezer er alles over te weten via een interactieve waterkaart. Het magazine geeft informatie over cruises, vernieuwende waterpret, maar bevat ook een prachtig gedicht over de IJssel. Ook toont het de laatste ontwikkelingen, uitdagingen, samenwerkingen, vernieuwingen en inspirerende voorbeelden van waterrecreatie. Water blijft een grote trekpleister. Dat blijkt o.a. uit investeringskeuzes van diverse provincies. Ook Overijssel ziet kansen voor waterrecreatie. In het e-magazine ‘Samen sterker in Gastvrij Overijssel’ komt de lezer er alles over te weten via een interactieve waterkaart. Het magazine geeft informatie over cruises, vernieuwende waterpret, maar bevat ook een prachtig gedicht over de IJssel. Ook toont het de laatste ontwikkelingen, uitdagingen, samenwerkingen, vernieuwingen en inspirerende voorbeelden van waterrecreatie.varen in zwolle

In het online magazine komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • In hoofdstuk één wordt gekeken naar de waterrrijke parels in Overijssel. Per deelregio (Twente, Vechttdal, Waterrijk, IJsseldelta en Salland ) wordt een eigen profiel geschetst. Ontwikkelingen in het Vechtdal en de link met de waterrijke historie worden in afzonderlijke artikelen toegelicht.
  • Hoofdstuk twee heeft als titel 'Kennispoel' meegekregen. Hierin wordt ingegaan op de beschikbare kennis die nodig is op een product rond waterrecreatie te ontwikkelen en het product te vermarkten. Odnerdelen zijn o.a. 'profiel van de waterrecreant', 'cruisetoerisme', 'innovaties in watersport', 'jachthavens', 'evenementen' en een relatie met de schone kunsten.
  • Case: Natuurlijk dineren in Hollands Venetië
  • Hoofdstuk 3: Water verrijkt alles. Om in te spelen op de veranderde behoeften van de recreant, is het goed om niet alleen binnen de sector te kijken, maar juist daarbuiten; de zogenaamde cross-overs.
  • Het hoofdstuk 'Duik in het diepe' omvat drie onderwerpen waar wij niet direct een onderling verband in herkennen, maar op zich interessante kennis bevatten. Zo wordt een kijkje genomen in vaargebieden buiten Overijssel (inspiratie). Het artikel 'Vaar mee' schetst het profiel van de pleziervaarder in Overijssel. In het derde artikel komt 'duurzaamheid' aan bod.
  • Hoofdstuk 5 omvat enkele studies door studenten van hogeschool Saxion
  • Hoofdstuk 6; bruggenbouwers en koplopers omschrijft drie projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor de hele waterrecreatieve sector: de vrijetijdsagenda Reggedal, bevaarbaar maken van de Beusberger Waterleiding en een Water- en IJsbelevingsconcept in Zwolle.
  • Hoofdstuk 7, Facts en figures, is handig voor onderbouwing van nieuwe plannen. Deel één omvat 'trends, feiten en kansen' en deel twee geeft een profiel van vaargebied Overijssel.

In eerdere edities van het magazine stonden Cultuur en Puur centraal. Versterking bestemming Overijssel Meer gasten die langer verblijven en meer besteden in een onweerstaanbaar Overijssel. Met dit doel ging het initiatief ‘Samen sterker in Gastvrij Overijssel’ in 2012 van start. De provincie heeft via het PMPC ontwikkelmodel 31 nieuwe product-markt-partner-combinaties in Overijssel kunnen ondersteunen in de periode 2012 tot 2015. Saxion gaf als kennisinstelling een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe PMPC’s door praktijkgericht onderzoek te doen naar strategische vraagstukken van ondernemers. 73 Saxionstudenten hebben hier in deze periode aan bijgedragen. Zij werkten daarbij samen met Overijsselse marketingbureaus, brancheorganisaties en ondernemers uit de sectoren Cultuur, Natuur, Zorg en Sport. Eind 2015 loopt het project ‘Kracht van Gastvrij Overijssel’ ten einde, maar alle partijen blijven hun krachten bundelen voor een vitale vrijetijdseconomie in Overijssel. Meer informatie: www.saxion.nl