De ANVR pleit voor het snel invoeren van een centraal vastgestelde 2-weekse meivakantie en 2 snipperdagen. RECRON is geen voorstander van de twee-weekse meivakantie. Bert Post van de RECRON vind het ook vreemd dat zijn branche-organisatie niet is betrokken bij dit voorstel. Wel noemt hij het voorstel voor de snipperdagen een origineel en goed plan. De ANVR pleit voor het snel invoeren van een centraal vastgestelde 2-weekse meivakantie en 2 snipperdagen. RECRON is geen voorstander van de twee-weekse meivakantie. Bert Post van de RECRON vind het ook vreemd dat zijn branche-organisatie niet is betrokken bij dit voorstel. Wel noemt hij het voorstel voor de snipperdagen een origineel en goed plan. vakantie in agenda

De vakantiespreiding in Nederland kan beter volgens de ANVR. De huidige regeling ‘Vaststelling schoolvakanties 2013-2016’ is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door het onderzoeksbureau Regioplan geëvalueerd. De resultaten zullen, naar verwachting binnen enkele weken, worden gepubliceerd. ANVR en ANWB hebben aan het tot stand komen van dit rapport meegewerkt. Vakantiespreiding Om de druk op bestemmingen en vervoer te verminderen, blijft spreiding van schoolvakanties noodzakelijk. De beoogde spreiding wordt echter teniet gedaan als scholen van tot nu toe geadviseerde data afwijken. Voor ouders met kinderen op verschillende scholen kan het dan zelfs onmogelijk worden om op reis te gaan. “De ANVR pleit daarom voor de invoering van een centraal vastgestelde tweeweekse meivakantie, waarbij uiteraard bij de vaststelling rekening moet worden gehouden met schoolexamens. Tevens pleit de ANVR ervoor de huidige regionaal gespreide adviesdata van voorjaars- en herfstvakantie centraal verplicht vast te stellen”, aldus Frank Oostdam, directeur ANVR. Snipperdagen voor scholieren De ANVR zou het ook een belangrijk verbeterpunt vinden als de geadviseerde schoolvakanties en de door scholen zelf vastgestelde roostervrije dagen minimaal een jaar van te voren worden vastgesteld, zodat ouders in staat worden gesteld om op tijd een vakantie te boeken. Nu vernemen ouders soms pas aan het begin van een schooljaar wanneer de vakanties zijn. Een knelpunt bij de huidige vakanties is ook het gebrek aan flexibiliteit bij vertrek of aankomst. Zo leidt de zaterdag aan het begin van een voorjaars- of meivakantie vaak tot ellenlange files naar wintersport of topdrukte op Schiphol. Deze vakantiepieken kunnen worden verminderd als ouders de mogelijkheid krijgen om ook voor hun kinderen snipperdagen op te nemen. Bij ouders bestaat op dit punt een grote behoefte naar meer flexibiliteit. Niet alleen voor het plannen van vakanties, maar ook voor het kunnen regelen van oppas of dergelijke. De ANVR is een groot voorstander van de invoering van deze schoolsnipperdagen en stelt voor -als experiment- om, onder nader te bepalen voorwaarden, te beginnen met 2 snipperdagen per leerling. Bron: persbericht ANVR Reactie RECRON De branche-organisatie van de toeristisch/recreatieve sector in Nederland heeft natuurlijk andere belangen. Bert Post, bedrijfsgroepmanager verblijfsrecreatie van de RECRON: "Als we kijken naar het vakantiegedrag van de Nederlanders dan zien we dat zij meestal één keer per jaar lang op vakantie gaan en daarnaast kiezen voor meerdere kortere uitstapjes. Als je wilt inspelen op deze consumentenwensen, dan moet je dus juist geen tweede langere vakantieperiode inlassen." Wat ook meespeelt is dat er bij een langere vakantieperiode vaker de keuze wordt gemaakt voor een vakantie naar het buitenland. En dat is natuurlijk niet in het voordeel van Nederlandse vakantieparken. Post: "We zien wel heil in het plan om snipperdagen in te voeren. Ook Nederlandse recreatiebedrijven hebben nu te maken met grote topdrukte op de eerste en laatste vakantiedag. Als je dat kunt spreiden, dan heeft iedereen daar baat bij." Meer informatie: www.recron.nl