Er worden de laatste jaren steeds meer gebouwd langs de Nederlandse kust. Diverse natuurorganisaties waarschuwen voor wildgroei en aantasting van de natuurlijke schoonheid. Zij zijn met een online petitie gestart. Uit een reactie van de RECRON blijkt dat zij grotendeels op dezelfde lijn zitten. Zij zien mogelijkheden voor strandhuisjes; maar dan wel op geschikte locaties, want een mooie natuurlijke kust is in het belang van de recreatiesector. Er worden de laatste jaren steeds meer gebouwd langs de Nederlandse kust. Diverse natuurorganisaties waarschuwen voor wildgroei en aantasting van de natuurlijke schoonheid. Zij zijn met een online petitie gestart. Uit een reactie van de RECRON blijkt dat zij grotendeels op dezelfde lijn zitten. Zij zien mogelijkheden voor strandhuisjes; maar dan wel op geschikte locaties, want een mooie natuurlijke kust is in het belang van de recreatiesector.

[caption id="attachment_34750" align="alignright" width="300"]strandhuisjes in Zeeland strandhuisjes in Zeeland[/caption]Zes natuur- en milieu organisaties (Natuurmonumenten, De Zeeuwse en Zuid Hollandse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud en Het Zeeuwse en Zuid-Hollands Landschap) starten de campagne ‘Bescherm de kust’ tegen de wildgroei van bouwinitiatieven aan de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. De ongerepte kust dreigt hier te verdwijnen door een explosie aan plannen voor duizenden nieuwe vakantiewoningen, duinlodges en appartementen terwijl oude vakantieparken verpauperen. De organisaties roepen betrokken mensen op zich op www.beschermdekust.nl aan te melden als Baywatcher en zo de provincies, gemeenten en projectontwikkelaars aan te moedigen om tot een betere bescherming van de kust te komen. Wildgroei aan bouwinitiatieven Uit een analyse van de natuurorganisaties van dit gebied is gebleken dat er op dit moment een wildgroei aan bouwinitiatieven de unieke schoonheid van de kust dreigt te verstoren. Zij zien dat juist die ongerepte brede stranden, kenmerkend voor deze kustgebieden, zo gewaardeerd worden door recreanten, toeristen en natuurliefhebbers. Belgische toeristen komen zelfs speciaal voor de stille en schone stranden naar Zeeland. Tegelijkertijd staat juist die uitgestrektheid, ongereptheid, donkerte en stilte onder druk door de talloze initiatieven voor bebouwing aan de kust. Deze waarden worden met het huidige beleid onvoldoende beschermd. Regiobeheerder Gert de Groot van Natuurmonumenten namens de samenwerkende organisaties: “Er zijn veel initiatieven voor bouwprojecten in de regio waarvan een aantal op het strand en in de duinen. Wanneer al deze bouwinitiatieven worden uitgevoerd, verliest de ongerepte kuststrook haar schoonheid en open karakter. Wij zijn beslist niet tegen toeristische ontwikkeling, maar wel met mate en goed doordacht. Wat je kwijt bent, krijg je nooit meer terug. Gelukkig zien we dit besef ook ontstaan bij een deel van de recreatieve sector zelf.” Bescherming kustlandschap niet goed geborgd Marc Argeloo van de Zeeuwse Milieufederatie namens de samenwerkende organisaties: “Sinds het Rijk het landschapsbeleid heeft losgelaten, ligt de regie bij de provincies voor de bescherming van het landschap. Provincies leggen echter zeer geringe beperkingen op aan gemeenten voor het toestaan van ontwikkelingen waardoor er een wildgroei kan ontstaan aan bouwplannen. Gemeenten maken hun afwegingen immers uitsluitend lokaal. Door dit gebrek aan borging en regie dreigt een uniek en open landschap verloren te gaan.” De natuur- en milieuorganisaties willen dat er een deltabrede visie wordt opgesteld in plaats van dat iedere gemeente afzonderlijk over individuele bouwplannen besluiten neemt. Totdat zo’n visie er is zou een pas op de plaats gemaakt moeten worden met alle bouwplannen in de zone van zee, strand en duin. Meer informatie: www.beschermdekust.nl Recreatiesector wil meedenken Branche-organisatie RECRON, die o.a. de belangen vertegenwoordigd van ondernemers met strandhuisjes, is het in grote lijnen wel eens met de analyse van de natuurorganisaties en steekt direct de hand uit: "Natuur en natuurbeleving zijn heel belangrijk voor recreatiebedrijven. Natuurbeleving krijgt een steeds centralere rol in recreatie. De recreant zoekt onvergetelijke ervaringen op unieke locaties. Door het bieden van recreatiemogelijkheden aan de kust spelen recreatieondernemers in op deze trend; ook dragen zij hiermee bij aan de kwaliteitsverbetering en innovatie aan de kust. Er is een duidelijke marktbehoefte om op het stand te recreëren en slapen. De (Zeeuwse) kust kent al een aantal voorbeeldprojecten op het strand waar RECRON volledig achterstaat, bijvoorbeeld de strandhuisjes op Strandcamping Groede. Maar de zorg vor een mooie omgeving wordt ook gedeeld door RECRON: "De steeds groter wordende vraag van de consument voor strandslaaphuisjes kan ook zorgen voor overbebouwing waardoor de Zeeuwse kust de unieke schoonheid kan verliezen. Daarom is bebouwing aan de kust maatwerk. RECRON adviseert haar leden dan ook om bij nieuwe plannen in overleg te treden met relevante stakeholders in de omgeving, om de juiste balans te vinden tussen natuurbeleving, economische impact, leefomgeving en recreatie." De site www.beschermdekust.nl wordt door de RECRON als zeer lovenswaardig bestempeld, maar de branche-organisatie zal geen baywatch-tenue aantrekken. RECRON nodigt de natuurorganisaties graag uit om samen te kijken naar de toekomst van de recreatie aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Meer informatie: www.recron.nl