Op 1 oktober wordt de Netwerk Citymarketing Special bijeenkomst georganiseerd in Rotterdam. Hier worden o.a. de uitkomsten van de Nationale Citymarketing Monitor bediscussieerd. Deze monitor is tot stand gekomen door een enquête onder citymarketeers, gemeenten en regionale toeristenbureaus. De focus van deze dag ligt op de stedelijke omgeving. Op 1 oktober wordt de Netwerk Citymarketing Special bijeenkomst georganiseerd in Rotterdam. Hier worden o.a. de uitkomsten van de Nationale Citymarketing Monitor bediscussieerd. Deze monitor is tot stand gekomen door een enquête onder citymarketeers, gemeenten en regionale toeristenbureaus. De focus van deze dag ligt op de stedelijke omgeving.

[caption id="attachment_38575" align="alignright" width="281"]Rotterdam - 016 Beeldbepalers uit Rotterdam[/caption] Tijdens deze bijeenkomst presenteren onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam Jasper Eshuis, Erik Braun en Erik-Hans Klijn de uitkomsten van de Nationale Citymarketing Monitor. De Monitor Citymarketing is gebaseerd op drie hoofdthema's:

  1. Draagvlak en samenwerking
  2. Imago en identiteit
  3. Rendement van de marketinginstrumenten

De uitkomsten van het onderzoek vormen de uitgangspunten voor het debat; wat betekent dit voor het vakgebied en de dagelijkse praktijk van de citymarketeer? In het plenaire gedeelte wordt ook nog een vergelijking gemaakt met de situatie in buurland Duitsland en de ontwikkeling die de Nederlandse citymarketeers sinds de vorige monitor (2011) hebben doorgemaakt. Programma: 13:30 - Inloop koffie thee 14:00 - Welkom + welkom host 14:15 - Toelichting monitor incl. vergelijking versie 2011 en vergelijking Duitsland (plenair) 14:45 - Aan de slag in 3 groepen van max. 25 personen:

  1. Het belang en organiseren van draagvlak bij de stakeholders
  2. Image is everything? De rol en het belang van de media
  3. Wat heeft het meeste rendement: effectief investeren in citymarketing?

15:45 - Terugkoppeling uitkomsten (plenair) 16:15 - Afronding 17:00 - Borrel citymarketingDe bijeenkomst vindt plaats in de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De kosten bedragen € 85,- exclusief BTW. Mensen die hebben meegedaan aan de Monitor Citymarketing betalen het speciale kortingstarief van € 45,- exclusief BTW. Elke deelnemer ontvangt na betaling een digitale versie van het rapport. Meer informatie en inschrijven: www.netwerkcitymarketing.nl