De rechter heeft een verzoek om een voorschot van subsidie voor het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) afgewezen. De subsidiegever, Regio Twente, heeft twee degen voor de uitspraak een nieuw besluit genomen waardoor het TBT in beroep kan gaan tegen de uitspraak. Het lijkt een laatste strohalm om een faillissementsaanvraag nog af te wenden. De rechter heeft een verzoek om een voorschot van subsidie voor het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) afgewezen. De subsidiegever, Regio Twente, heeft twee degen voor de uitspraak een nieuw besluit genomen waardoor het TBT in beroep kan gaan tegen de uitspraak. Het lijkt een laatste strohalm om een faillissementsaanvraag nog af te wenden. tbtAnna Waanders, directeur van het TBT ligt de situatie vanuit haar kant toe: "Wij zijn bij de begroting over 2015 uitgegaan van onze meerjarenafspraak met Regio Twente. In voorgaande jaren werd er al geld overgemaakt in het voorjaar, zodat wij aan onze verplichtingen richting afnemers konden voldoen. Die betaling is dit jaar uitgebleven en twee dagen voor de uitspraak van de rechter heeft Regio Twente een officieel besluit genomen om het voorschot niet uit te betalen." De rechter gaf afgelopen woensdag in zijn uitspraak aan dat de claim van het TBT niet ontvankelijk kon worden verklaard, omdat er geen officieel besluit lag om niet te betalen. - en als dat besluit er niet ligt, dan kun je daar ook niet tegen reclameren. Inmiddels ligt het besluit er nu wel, en ligt de zaak opnieuw bij de rechter. Een nieuwe datum van uitspraak is nog niet bekend. Als deze uitspraak negatief uitvalt, dan heeft Waanders al aangegeven dat er niets anders op zit dan het faillissement aan te vragen. Toekomst toeristische promotie Twente De subsidies voor het TBT door Regio Twente zijn in 2016 al tot 0 gereduceerd. Daarmee heeft het TBT al onvoldoende financiële middelen om het bureau in de huidige vorm voort te zetten. Regio Twente zou werken aan een plan voor een nieuwe organisatie voor toeristische promotie in Twente. (red.: uit de media vernomen, en nog geen bevestiging van Regio Twente). Anna Waanders wil graag het huidige bureau, de opgedane kennis, en de zes medewerkers, soepel laten overgaan in een nieuwe organisatie. papillon twenteOndernemers teleurgesteld Het Camping en Bungalow Overleg Twente (CBOT), waarin veel ondernemers zijn vertegenwoordigd is bijzonder ongelukkig met de gang van zaken. Zij werkten dit jaar samen met het TBT in diverse campagnes. Voorzitter Alex Wassink laat weten: "TBT afschieten of failliet laten gaan door niet de bijdrage te betalen is zeer discutabel! Als ze niet tevreden zijn over de directeur. Waarom zetten ze die dan niet op non-actief, zodat de zaken zaken die lopen doorgang vinden. Denk daarbij o.a. aan internet, diverse sites, afspraken nakomen, en afspraken maken voor 2016. Dat lijkt ons een betere optie. Ondernemers hebben ten slot van rekening meebetaald aan diverse projecten!" Overigens is het CBOT ook niet tevreden over het huidige functioneren van het TBT: "Ze hebben gewoon te weinig kennis van ondernemerschap in huis. Het is toch raar dat in de raad van toezicht van het TBT geen enkele ondernemer zit? We zien ook dat bij veel gemeenten het toerisme een lage prioriteit krijgt. In het TBT werken 14 gemeenten samen. Dus dat zorgt nog eens voor een extra lastige puzzel." Meer informatie: Verslag op RTV Oost Twents Bureau voor Toerisme Regio Twente Camping en Bungalow Overlag Twente