In de september-editie van brancheblad Recreactie wordt in het hoofdartikel nadrukkelijk gekeken naar de veelkleurige en versnipperde sector dagrecreatie. Naast de diverse samenwerkingsverbanden zijn er ook nog honderden bedrijven die zich niet hebben aangesloten bij een branchevereniging of belangenbehartiger. In de september-editie van brancheblad Recreactie wordt in het hoofdartikel nadrukkelijk gekeken naar de veelkleurige en versnipperde sector dagrecreatie. Naast de diverse samenwerkingsverbanden zijn er ook nog honderden bedrijven die zich niet hebben aangesloten bij een branchevereniging of belangenbehartiger. recreactieDe grotere brancheorganisaties die zich met dagrecreatie bezig houden zijn o.a. De RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, de Club van Elf, en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Zij komen elkaar tegen binnen het samenwerkingsverband Gastvrij Nederland (waar dan ook de verblijfsrecreatie aanschuift). Ondanks de grote diversiteit herkennen bedrijven wel dezelfde problematiek. Bijvoorbeeld met personeel, waar flexibiliteit nodig is door o.a. weers- en seizoensafhankelijkheid. Maar ook de keuring van attracties en speeltoestellen is een onderwerp dat bij veel bedrijven speelt. Andere onderwerpen in Recreactie (door RECRON) in september: Onderwijsmethode vernieuwd MBO opleidingen in recreatie en toerisme gaan m.i.v. 2016 gebruik maken van het Gastenboek Verblijfsrecreatie. Dit is de opvolger van de Recreantenatlas. Hierin staan zeven doelgroepen / belevingswerelden centraal. Sauna moet een totaalbeleving worden Maatwerk en verbreding naar een gezonde levensstijl staan daarbij centraal. Stimuleringsregeling Duurzame Energie Plus regeling Hier wordt ingezoomd op de case van Zwembad Hesselingen die zonnepanelen heeft geplaatst op het dak. Het ondernemersverhaal van Vakantie Meerlo Ondernemers vertellen hun verhaal over de totstandkoming van deze groepsaccommodatie / bed and breakfast en hotel. Green Deal Over gewasbeschermingsmiddelen Trainingen voor ondernemers Artikel door Sociaal Fonds Recreatie Lessen uit de Deense recreatiesector Een kort verslag van een studiereis van (camping) samenwerkingsverband Ardoer naar enkele recreatiebedrijven in Denemarken. Met nuttige discussie over dynamic pricing. Meest opvallend: toiletgebouwen met kookstudio's. Terugblik op de BTW lobby van de RECRON Wat speelde zich af achter de schermen Vakinfo - duurzame boiler en legionella preventie (Van Keulen Mobielbouw) - Mobilhomes (Mobillux) Discussie over arbeidsmigranten op de camping Meer informatie: www.recron.nl/recreactie