Bewoners die eigenaar zijn van recreatiewoningen op Parc Patersven in Wernhout mogen daar niet permanent wonen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de dwangsombesluiten die het college van burgemeester en wethouders van Zundert had opgelegd aan de bewoners in stand gelaten. Bewoners die eigenaar zijn van recreatiewoningen op Parc Patersven in Wernhout mogen daar niet permanent wonen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de dwangsombesluiten die het college van burgemeester en wethouders van Zundert had opgelegd aan de bewoners in stand gelaten. sleutelDit blijkt uit in totaal negen uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak heeft gedaan in 70 juridische procedures over de permanente bewoning op het Brabantse recreatiepark. Deze bewoners hoeven niet direct de permanente bewoning te staken. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft hun hiervoor zes maanden de tijd gegeven. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk. Voorgeschiedenis Er is al jaren veel te doen over de permanente bewoning op het recreatiepark. Het gemeentebestuur van Zundert heeft in 2013 bewoners aangeschreven dat ze de permanente bewoning van hun recreatiewoning moeten beëindigen, omdat het bestemmingsplan dit verbiedt. Het gemeentebestuur had de eigenaar-bewoners uit coulance echter een periode van tien jaar gegeven voor het vinden van vervangende woonruimte. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in mei 2014 dat deze zogenoemde begunstigingstermijn veel te ruim was. De rechtbank stelde zelf vervolgens een periode van zes maanden vast waarbinnen de eigenaar-bewoners de permanente bewoning moesten beëindigen. Termijn De eigenaar-bewoners en het college van burgemeester en wethouder van Zundert kwamen tegen het oordeel van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat het gemeentebestuur terecht handhavend optreedt tegen het illegale permanente gebruik, maar vindt de termijn van zes maanden die de rechtbank heeft vastgesteld, niet juist. In eerdere uitspraken over soortgelijke zaken stelde de rechtbank een termijn van één jaar vast. De Afdeling bestuursrechtspraak ziet niet in waarom dit in deze zaken nu een andere termijn zou moeten zijn. Alleen op dit punt heeft zij de hoger beroepen van de eigenaar-bewoners en het gemeentebestuur gegrond verklaard. Bewoning beëindigen Omdat de termijn die de rechtbank had opgelegd inmiddels is verstreken, ziet de Afdeling bestuursrechtspraak aanleiding om zelf een nieuwe termijn vast te stellen. Uiterlijk begin februari 2016 moeten de eigenaar-bewoners de permanente bewoning van de recreatiewoningen op Parc Patersven in Wernhout beëindigen. Meer informatie: www.raadvanstate.nl