Een aanzienlijk deel van de Nederlandse sportverenigingen had de afgelopen jaren moeite om de financiën rond te krijgen. Dat was voor een deel de consequentie van een lagere gemeentelijke bijdrage. Zo'n 41% van de verenigingen heeft de afgelopen drie jaar ingeteerd op de reserves. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulierinstituut. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse sportverenigingen had de afgelopen jaren moeite om de financiën rond te krijgen. Dat was voor een deel de consequentie van een lagere gemeentelijke bijdrage. Zo'n 41% van de verenigingen heeft de afgelopen drie jaar ingeteerd op de reserves. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulierinstituut. atletiekDuidelijk is dat de verslechterde financiële omstandigheden verenigingen niet ongemoeid laten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, dat de financiële ontwikkeling van Nederlandse sportverenigingen al vijftien jaar op de voet volgt.
  • In 2015 geven 59% van de verenigingen aan dat hun financiële positie gezond is.
  • 67% van de sportverenigingen hebben hun gemeentelijke bijdrage zien dalen.
  • 17 procent van de verenigingen zag de sponsorinkomsten stijgen, maar drie keer (48%) zoveel verenigingen zagen deze inkomsten afnemen.
  • Bij de helft van de verenigingen is de contributie omhoog gegaan (14 %, meer dan trendmatig).
Commercieel sportaanbod Steeds meer sport wordt georganiseerd door commerciële sportaanbieders (b.v. fitnesscentra). Het nieuws over de geplande BTW verhoging van 6 naar 21% zal druk zetten op deze sector. Zwembaden, fitness en ander privaat aanbod worden daarmee 15% duurder. Bron en meer informatie: Mulierinstituut