Een denktank van 20 professionele bedrijven uit de reisbranche heeft onder regie van de ANVR en Cap Gemini een beeld geschetst van de manier waarop het product ‘vakantie’ (naar het buitenland) de komende jaren verandert. Uitgangspunt van rapport 'Travel Tomorrow' is dat de huidige businessmodellen steeds minder goed blijken te werken en er gezocht wordt naar ontwikkelingen waar de (traditionele) branche op kan inspelen. Een denktank van 20 professionele bedrijven uit de reisbranche heeft onder regie van de ANVR en Cap Gemini een beeld geschetst van de manier waarop het product ‘vakantie’ (naar het buitenland) de komende jaren verandert. Uitgangspunt van rapport 'Travel Tomorrow' is dat de huidige businessmodellen steeds minder goed blijken te werken en er gezocht wordt naar ontwikkelingen waar de (traditionele) branche op kan inspelen.travel tomorrow

Het is een complex document geworden van 179 slides waarin diverse onderdelen van klanten, bedrijven en bedrijfsomgeving een plek krijgen. Alhoewel het rapport overzichtelijk is weergegeven vraagt het wel even tijd en aandacht om de samenhang goed te doorgronden. Een overzicht van de inhoud: Hoofdstuk 1: De noodzaak om te veranderen Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor disruptieve marktmodellen waarmee relatief kleine initiatieven in korte tijd de marktomstandigheden kunnen veranderen. Met name uit de digitale hoek komen veel uitdagers van de bestaande markten. De disruptieve bedrijven maken gebruik van zwakke plekken in de huidige marktomstandigheden, w.o.

 • - Te complex product
 • - Te weinig vertrouwen
 • - Te veel tussenschakels (met bijbehorende kosten)
 • - Onvoldoende toegankelijkheid (b.v. content achter een decoder)
Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen in kaart

Hierin worden diverse trends en ontwikkelingen op een rijtje gezet die vooral voortkomen uit bestaand onderzoek, w.o.

 • - Macro Economische Ontwikkelingen: demografie, economie, sociaal, technologie, ecologie en politiek/juridisch.
 • - Een overzicht van 11 relevante trends
 • - Inzicht in de leisure-consument – behoeften en pijnpunten
 • - Beschrijving van de reisindustrie

Daarbij wordt o.a. de dienstverlening van de diverse bedrijven in de reisbranche beschreven. Ook de rol van technologie, een sterkte/zwakte analyse en het business canvas model komen in deze paragraaf aan bod. Hoofdstuk 3: Hoe ziet de vakantie-ervaring van de toekomst er uit? personas

 • - Er worden vier persona’s uitgewerkt die model staan voor groepen die voor de reisbranche relevant zijn. (zie afbeelding)
 • - De klantreis (customer Journey) Welke weg doorloopt de vakantieganger van zoeker, naar boeken, naar beleven, naar evalueren. (met nog veel meer tussenstapjes.) Bij elke stap van deze ‘klantreis’ geeft de denktank aan welke ontwikkelingen en nieuwe producten daar bij aansluiten.
 • - De persona’s worden gekoppeld aan de klantreis en er wordt ook een model voor experience management aan gekoppeld.
Hoofdstuk 4: De toekomst van de reisindustrie
 • - Strategische beslissingen. Daarin wordt vooral gekeken naar de 5 onderscheidende factoren die kunnen zorgen voor meerwaarde voor de vakantieganger
  • Laagste prijs
  • Beste product
  • Persoonlijke service
  • Bereikbaarheid / toegankelijkheid
  • Experience / beleving
 • - Aan de hand van het business canvas model worden enkele voorbeelden gegeven van (toekomstige) bedrijfsconcepten in de reisbranche:
  • De digitale reis assistent
  • Het digitale belevingsplatform
  • De droomvakantie dienstverlening
 • - Dit hoofdstuk wordt afgesloten met enkele praktische tips.
Hoofdstuk 5: De hoofdthema’s voor toekomstgericht ondernemen
 1. Zorg voor onderscheidend vermogen
 2. De (wens van de) consument staat centraal
 3. Personaliseren
 4. Moderniseren van de bedrijfsvoering
 5. Stimuleren van innovatie opnemen in je bedrijfsproces
 6. Speel in de op veranderingen van de omgeving (ecosystem)
Hoofdstuk 6: conclusies en aanbevelingen
 • - Het wordt steeds belangrijker om de korte termijn doelstellingen (cash-flow) in balans te brengen met de lange termijn strategie. (innovatie)
 • - Werk aan een flexibele bedrijfscultuur die snel kan inspelen op veranderende marktomstandigheden.
 • - Denk groot; start bescheiden
 • - Durf fouten te maken en doe dat vooral snel (dan leer je het meest)
 • - Start vandaag

Bekijk het hele rapport op de website van de ANVR (download van het rapport onder aan het artikel)