Uit de Thuiswinkel Markt Monitor (TMM) blijkt dat het aantal online transacties in het eerste kwartaal van 2015 met 19% is toegenomen t.o.v. 2014. De op een-na-grootste groei zat in tickets voor attracties en evenementen. Daaraan besteedden Nederlandse consumenten 33% meer dan in Q1 2014. De grootste groeier was speelgoed (+40%) Uit de Thuiswinkel Markt Monitor (TMM) blijkt dat het aantal online transacties in het eerste kwartaal van 2015 met 19% is toegenomen t.o.v. 2014. De op een-na-grootste groei zat in tickets voor attracties en evenementen. Daaraan besteedden Nederlandse consumenten 33% meer dan in Q1 2014. De grootste groeier was speelgoed (+40%)travel bookingOmzetgroei van 16%

Nederlandse consumenten besteedden in Q1 2015 € 4,4 miljard online. Dezelfde periode vorig jaar was goed voor een online omzet van € 3,8 miljard. Hiermee laat de online markt, zoals deze is gedefinieerd binnen de Thuiswinkel Markt Monitor, op totaalniveau een groei zien van 16%. Ook het aantal online kopers neemt toe. In Q1 2015 kocht 78% van de Nederlanders (15 jaar en ouder), oftewel 10,9 miljoen mensen, één of meerdere aankopen online. Dit aantal is met 4% gestegen ten opzichte van Q1 2014. top 5 online verkopenReizen en accommodaties Waar er in Q1 van 2014 30 miljoen online aankopen werden gedaan, is het online kanaal in Q1 2015 goed voor 35,6 miljoen online aankooptransacties. In absolute zin zijn de segmenten pakketreizen en losse vliegtickets en accommodaties de grootste drivers achter de groei van de totale online consumentenbestedingen. Deze segmenten zijn samen verantwoordelijk voor € 1,6 miljard aan online bestedingen. Dit komt neer op 38% van alle online bestedingen. Verdiepende informatie uit de TMM is enkel gratis beschikbaar voor leden en business partners van Thuiswinkel.org. GfK kan een opsplitsing opleveren naar:

  • Tickets voor concerten en festivals
  • Tickets voor bioscoop, circus- en theatervoorstellingen
  • Tickets voor dierentuinen en attractieparken
  • Tickets voor musea en exposities
  • Tickets voor sportwedstrijden en sportmanifestaties
  • Overige tickets voor attracties en evenementen (bijv. beurzen)
Scheidslijn tussen producten en diensten vervaagt

Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org: “Bijzonder in het eerste kwartaal is de enorme stijging van het aantal online aankopen van het aantal diensten. Die worden niet alleen meer door traditionele dienstenaanbieders verkocht, maar ook door productaanbieders. Het is tekenend voor de vermenging van zakendoen met consumenten: webwinkels doorkruisen traditionele product- en dienstenstructuren en dit zal meer en meer de groei van webwinkels gaan bepalen.” In bestedingen liggen de verhoudingen zichtbaar anders. Van de € 4,4 miljard die consumenten online besteedden, gaat 55% naar aankopen van diensten en 45% naar aankopen van producten. In bestedingen laten producten juist een sterkere groei zien dan diensten, maar de verschillen in groeicijfers zijn hier minder groot. Zo groeien de online bestedingen aan producten in Q1 2015 met 17% ten opzichte van Q1 2014, terwijl de markt voor diensten een groei van 15% laat zien. Thuiswinkel Markt Monitor: In de Thuiswinkel Markt Monitor wordt de totale Nederlandse consumentenmarkt in kaart gebracht. Het rapport is gebaseerd op continue consumenten datatracking, aangevuld met retailonderzoek en additioneel consumentenonderzoek onder netto 7.500 personen. Meer informatie: www.thuiswinkel.org