De bezoekcijfers van de Tilburgse Kermis lopen de laatste jaren wat terug. De gemeente Tilburg heeft daarom Bart de Boer, voormalig directeur van de Efteling, gevraagd om te helpen bij het opstellen van een strategische visie 2016 en verder. De bezoekcijfers van de Tilburgse Kermis lopen de laatste jaren wat terug. De gemeente Tilburg heeft daarom Bart de Boer, voormalig directeur van de Efteling, gevraagd om te helpen bij het opstellen van een strategische visie 2016 en verder. [caption id="attachment_35798" align="alignright" width="188"]Bart de Boer Bart de Boer[/caption] Het concept kermis Voor de gemeente Tilburg betekent de teruglopende populariteit ook een lagere opbrengst van pachtgelden en een achteruitgang van het belangrijkste beeldbepalende evenement van de stad met nationale en internationale uitstraling. Dat de kermis wel toe is aan innovatief vermogen klinkt al breder door in de branche. Eerder dit jaar constateerde trendwatcher Hans van Leeuwen al dat het 'concept' kermis best wel stoffig begint te worden. De kermis in Eindhoven, Park Hilaria, profileert zich al twee jaar als een tijdelijk pretpark Kwaliteit, beleving en gastvrijheid Er is een sterkte-zwakteanalyse opgesteld van de Tilburgse Kermis. Waar liggen de kansen en bedreigingen? In de analyse worden 3 belangrijke punten benoemd waarin de Tilburgse Kermis zich dient te onderscheiden: verbetering van het product Tilburgse Kermis (bijvoorbeeld de kwaliteit van de attracties), verhoging van beleving in en rond de kermis (bijvoorbeeld het 'aankleden' van de stad tijdens de kermis) en verhoging van de gastvrijheid en klantgerichtheid (bijvoorbeeld toegankelijkheid, informatieverstrekking en een goede prijs-kwaliteitverhouding). [caption id="attachment_35799" align="alignright" width="259"]Mission Space; in 2015 op de kermis te vinden Mission Space; in 2015 op de kermis te vinden[/caption] De kermis van de toekomst Deze aanbevelingen worden verder uitgewerkt en concreet gemaakt in de strategische visie 2016 en verder. Bart de Boer, leisure expert en voormalig directeur van de Efteling, adviseert bij het ontwikkelen van de strategische visie. De Boer: "Tilburg staat aan het begin van een interessante ontdekkingsreis. Hoe ziet de kermis van de toekomst eruit? Ik ga in gesprek met zoveel mogelijk betrokkenen. De input die ik verzamel dient als basis voor de strategische visie. Het is een mooie, uitdagende klus." Wethouder Erik de Ridder (evenementen) is verheugd met de betrokkenheid van de voormalige directeur van de Efteling: "Bart de Boer heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de leisure-industrie. De Tilburgse Kermis is een prachtig evenement, maar het kan en moet beter. De kermis heeft een heldere toekomst nodig. Bart de Boer is de juiste persoon om dit ter hand te nemen. Ik kijk er naar uit om samen met hem en de vele andere betrokkenen zoals de kermis- en horeca-exploitanten aan de slag te gaan met de toekomstvisie." Meer informatie: www.detilburgsekermis.nl