Het huidige systeem van de OV chipkaart is voor bezoekende toeristen verre van ideaal. Daarover zijn partijen in toerisme het al langer eens. Kees Verhoeven van D66 en Erik Ziengs namens de VVD, willen de vervoersaanbieders aansporen om het systeem voor toeristen makkelijker te maken en pleiten voor een Toeristenpas. Maar zijn de diverse partijen in het OV wel in staat, of bereid om tot een gezamenlijk initiatief te komen? Het huidige systeem van de OV chipkaart is voor bezoekende toeristen verre van ideaal. Daarover zijn partijen in toerisme het al langer eens. Kees Verhoeven van D66 en Erik Ziengs namens de VVD, willen de vervoersaanbieders aansporen om het systeem voor toeristen makkelijker te maken en pleiten voor een Toeristenpas. Maar zijn de diverse partijen in het OV wel in staat, of bereid om tot een gezamenlijk initiatief te komen? naar de treinenHet sympathieke voorstel Met de voorgestelde Toeristenpas kunnen toeristen voor een vast bedrag een bepaald aantal dagen gebruik maken van alle treinen, bussen, metro’s, trams en veerboten in Nederland. Bovendien krijgen zij korting op toeristische attracties. Verhoeven: “We weten dat Amsterdam tegen de randen aanloopt van hoeveel toeristen zij aankunnen. En in Nederland is zoveel meer te zien. Zorg ervoor dat de toeristen ook makkelijk de oude binnenstad van Gouda, het Kröller-Müller museum in het nationale park de hoge Veluwe en onze Waddeneilanden kunnen bezoeken. Het vervoer daar naartoe moet je zo laagdrempelig als mogelijk maken.” Meer informatie: www.d66.nl en www.vvd.nl Steun uit de kamer De logica van het voorstel vind een vruchtbare bodem in de tweede kamer. Minister Kamp heeft in een debat positief gereageerd op het voorstel. De minister gaat om de tafel met OV-bedrijven en heeft gezegd dat hij zeer gemotiveerd is om dit punt gerealiseerd te krijgen. En nu de praktijk De praktijk zal weerbarstiger worden. Er zijn in Nederland diverse vervoersmaatschappijen die onderling afspraken dienen te maken over de vergoeding van de reizen. Bij de totstandkoming van de reguliere OV chipkaart bleek dit al een enorm groot probleem. In het voorstel wordt vooral aandacht besteed aan de technische kant van het probleem. Ook op het gebied van informatievoorziening zal nog het e.e.a. nodig zijn om de toeristen te informeren en verleiden om bijzondere bestemmingen met het Openbaar Vervoer te bereizen. (Iemand interesse om initiatief Fly-Train.com verder uit te werken? mail naar: info@pretwerk.nl) Update 17.15 uur: NS neemt het voortouw Erik Ziengs heeft laten weten dat de NS in ieder geval al positief heeft gereageerd op het voorstel. Zij nemen het voortouw om met de andere vervoersbedrijven om de tafel te gaan zitten om de kaart te realiseren. Kees van Wijk, directeur van VVV Nederland, reageert ook positief op het plan. Hij realiseert zich dat het vrij complex is om alle vervoerspartijen te laten meewerken en stelt voor om de toeristische korting pas in een later stadium aan de kaart te koppelen.